Eräkohtainen vientitodistus

Luomutuotteen vienti EU:n ulkopuolisiin maihin edellyttää useasti tuote-erän mukana kulkevaa erillistä luomuvientitodistusta. Tätä vientitodistusta kutsutaan englanniksi nimellä ”Transaction Certificate of Organic Production for Export”. Maakohtaisten luomutodistusten nimiä ovat esim: USA:han tarvittava luomuvientitodistus: ”NOP Import Certificate” ja Etelä-Korean tarvittava luomuvientitodistus: ”NAQS Import Certificate”.

Ruokaviraston luomuvalvonta voi myöntää vientierälle todistuksen, jossa vakuutetaan, että kyseinen vientierä on EU luomusäädösten mukainen.  Ennen todistuksen myöntämistä Ruokavirasto tarkastaa vientierän luomutuotteen jäljitettävyyden ja tuotantoprosessin. Lisäksi tarkastetaan myös erän kaupalliset asiakirjat ja kuljetusasiakirjat.

Tee tilaus hyvissä ajoin ennen vientiä. Vientitodistuksen myöntäminen kestää noin 2-3 viikkoa siitä, kun olet lähettänyt kaikki asiakirjat meille. Mikäli laskulle tulee laittaa viite, ilmoita se tilauksessa. Todistus on englanninkielinen.

Vientitodistuksen tilaus:

Tilaa vientitodistus lähettämällä

sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi

Liitä tilaukseesi vietävän erän jäljitettävyyteen liittyvät asiakirjat:

  • muistiinpanot, saateasiakirjat ja ostolaskut vastaanotetuista ja varastossa olevista raaka-aineista, joita annettava vientitodistus koskee
  • kopio tavarantoimittajan voimassa olevasta luomutodistuksesta
  • vietävän erän valmistus- tai tuotantoraportti
  • vietävän erän myyntilasku, kuljetus- ja saateasiakirjat

Lisätietoa luomuvientitodistuksesta: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi

Hinta: katso hinnasto 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2021