Teurastus omaan kulutukseen yksityistaloudessa

Vain tietyt lopetusasetuksen vaatimukset koskevat teurastusta ja siihen liittyviä toimia silloin, kun niiden omistaja tai hänen vastuullaan ja valvonnassaan toimiva henkilö teurastaa eläimen teurastamon ulkopuolella omaa yksityistaloudessa tapahtuvaa kulutusta varten.

Lopetusasetusta ei sovelleta lainkaan silloin, kun omistaja teurastaa siipikarjaa, kaneja ja jäniksiä teurastamon ulkopuolella omaan kulutukseensa yksityistaloudessa. Tällöin sovelletaan pelkästään kansallista lainsäädäntöä.

Muiden eläinten kuin siipikarjan, kanien ja jänisten eli esimerkiksi naudan, sian, hevosen, lampaan ja vuohen teurastusta omaan kulutukseen yksityistaloudessa koskevat vain seuraavat lopetusasetuksen vaatimukset:

 • Eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana.
 • Eläimiä saa lopettaa vasta tainnuttamisen jälkeen lopetusasetuksessa säädettyjen menetelmien ja niiden soveltamiseen liittyvien erityisvaatimusten mukaisesti. Tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä eläimen kuolemaan saakka. Niitä menetelmiä, jotka eivät johda välittömään kuolemaan, on seurattava mahdollisimman pian kuoleman varmistava menettely, kuten verenlasku, puikotus, kuoleman aiheuttava sähkövirta tai pitkällinen altistus hapettomuudelle.
 • Eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet voidaan antaa vain sellaisten henkilöiden tehtäväksi, joilla on tarvittava kelpoisuus suorittaa kyseiset tehtävät aiheuttamatta eläimille vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä.

Tuotantoeläinten suojelusta teurastuksessa teurastamon ulkopuolella on lopetusasetuksen lisäksi olemassa kuitenkin kansallista lainsäädäntöä, ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tarkentavia säädöksiä asiasta.

Muiden eläinten kuin siipikarjan, kanien ja jänisten sekä sikojen, lampaiden ja vuohien eli esimerkiksi hevosen ja naudan teurastusta omaan kulutukseen yksityistaloudessa ja siihen liittyviä toimia koskee lopetusasetuksessa myös seuraavat vaatimukset:

Seuraavat menetelmät liikkumisen rajoittamiseksi ovat kiellettyjä:

 • tajuissaan olevien eläinten ripustaminen tai nostaminen;
 • eläinten raajojen tai jalkojen kiinnittäminen yhteen tai sitominen mekaanisella laitteella;
 • selkäytimen katkaiseminen esimerkiksi käyttämällä puntillaa tai tikaria;
 • sellaisten sähkövirtojen käyttö eläimen lamaannuttamiseksi, jotka eivät tainnuta tai tapa sitä hallituissa olosuhteissa, erityisesti sellaisen sähkövirran käyttö, joka ei kulje aivojen läpi.

On kiellettyä:

 • lyödä tai potkia eläimiä
 • kohdistaa painetta erityisen herkkään ruumiinosaan siten, että tästä aiheutuu eläimelle vältettävissä olevaa kipua tai kärsimystä
 • nostaa tai vetää eläimiä päästä, sarvista, korvista, jaloista, hännästä tai turkista tai käsitellä niitä niin, että niille aiheutuu kipua tai kärsimystä
 • käyttää sauvoja tai muita välineitä, joissa on terävä kärki
 • vääntää, ruhjoa tai taittaa eläinten häntiä tai tarttua eläinten silmiin

Eläimiä, jotka eivät pysty kävelemään, ei saa raahata teurastuspaikalle, vaan ne on lopetettava paikassa, jossa ne makaavat.

Sellaisten välineiden käyttöä, jotka antavat sähköiskuja, on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Joka tapauksessa kyseisten välineiden käyttö on sallittua ainoastaan täysikasvuisten nautojen ja täysikasvuisten sikojen käsittelyssä silloin, kun ne kieltäytyvät liikkumasta ja kun eläimillä on tilaa siirtyä eteenpäin. Iskut eivät saa kestää sekuntia kauempaa, ne on jaksotettava asianmukaisesti ja niitä saa antaa ainoastaan takapään lihaksiin. Iskuja ei saa antaa toistuvasti, jos eläin ei reagoi.

Eläimiä ei saa kytkeä sarvista tai nenärenkaasta eikä niiden jalkoja saa sitoa yhteen. Jos eläimet on kytkettävä, köysien, liekojen tai muiden käytettävien välineiden on oltava:

 • tarpeeksi lujia, että ne eivät katkea;
 • sellaisia, että eläimet voivat tarvittaessa maata, syödä ja juoda;
 • sellaisia, etteivät ne aiheuta mitään kuristumis- tai vahingoittumisvaaraa ja että eläimet voidaan irrottaa nopeasti.

Jos yksi henkilö vastaa eläinten tainnuttamisesta, ripustamisesta, nostamisesta ja verenlaskusta, hänen on suoritettava kaikki nämä toimet asianmukaisessa järjestyksessä yhdelle eläimelle ennen minkään niistä suorittamista toiselle eläimelle.

Pelkän tainnutuksen jälkeen on järjestelmällisesti katkaistava molemmat kaulavaltimot tai suoni, josta kaulavaltimot lähtevät. Sähköstimulaatio saadaan toteuttaa vasta kun eläimen tajuttomuus on varmistettu. Jatkokäsittely tai kalttaus saadaan toteuttaa vasta kun on varmistettu eläimen elonmerkkien puuttuminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2023