Suojaa siipikarja ja muut kesylinnut lintuinfluenssalta

2. helmikuuta 2024

Jokakeväinen siipikarjan ja muiden kesylintujen ulkonapitokielto tulee voimaan torstaina 8. helmikuuta. Toukokuun loppuun kestävän suojaustoimen tarkoituksena on estää lintuinfluenssatartunnat luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin kotieläiminä pidettäviin lintuihin.

Ulkonapitokiellon aikana (8.2.–31.5.) siipikarja ja muut linnut on joko pidettävä sisätiloissa tai niiden käyttämä ulkoilualue on oltava kauttaaltaan aidattu ja katettu riittävän tiheällä verkolla tai muulla vastaavalla tavalla. Suojauksen tarkoituksena on estää lintuinfluenssan leviäminen luonnonvaraisista linnuista kotieläiminä pidettäviin lintuihin kevätmuuton aikana, mutta se suojaa lintuja myös muilta tarttuvilta taudeilta, kuten Newcastlen taudilta tai salmonellalta.

Jos siipikarjalla tai muilla linnuilla on pääsy edellä mainitulla tavalla suojatulle ulkoilualueelle, on asiasta ilmoitettava etukäteen paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Suojausmääräykset eivät koske kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja, sileälastaisia lintuja (muun muassa strutsit ja emut) eikä eläintarhoja. Kotieläinpihat ja muut pysyvät eläinnäyttelyt ovat suojausvelvoitteen piirissä.

Jos siipikarjassa tai muissa linnuissa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita, normaalista poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa, on asiasta ilmoitettava heti kunnan- tai läänineläinlääkärille. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon väheneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta. Tarvittaessa virkaeläinlääkäri lähettää näytteitä tutkittavaksi Ruokavirastoon.

Lintuinfluenssaa esiintyy edelleen Euroopassa

Korkeapatogeenisia eli korkeaa kuolleisuutta luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle aiheuttavia influenssaviruskantoja esiintyy tällä hetkellä edelleen laajasti Euroopassa. Taudinpurkauksia todetaan sekä siipikarjassa että luonnonvaraisissa linnuissa. Esimerkiksi viimeksi tammikuussa korkeapatogeenista H5N1-tyypin lintuinfluenssaa todettiin Etelä-Ruotsissa kahdella ja Tanskassa kolmella siipikarjatilalla. Ruokavirasto kehottaa ylläpitämään siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tehostettua tautisuojausta.

Suomessa todettiin viime vuonna runsaasti lintuinfluenssatapauksia luonnonvaraisissa linnuissa eri puolilla maata. Lintuinfluenssa aiheutti myös lokkien massakuolemia. Lisäksi kesykyyhkyissä eli puluissa todettiin PMV1-tartuntoja. PMV1-virus aiheuttaa siipikarjassa Newcastlen tautia.

Luonnonvaraisia vesilintuja toivotaan lintuinfluenssatutkimuksiin

Ruokavirasto seuraa lintuinfluenssan esiintymistä Suomen luonnonvaraisissa linnuissa. Tutkimuksiin toivotaan erityisesti sairaita tai äskettäin kuolleina löydettyjä vesi- ja petolintuja. Linnut voi tuoda kokonaisina Ruokaviraston toimipaikkoihin. Luonnonvaraisten näytteiden tuomisesta tulee aina sopia ensin Ruokaviraston kanssa (puhelin 029 520 4181). Lisää tietoa luonnonvaraisten eläinten toimittamisesta Ruokavirastoon tautitutkimuksiin löytyy Ruokaviraston internetsivuilta. Ruokaviraston kanssa sovittujen luonnonvaraisten lintunäytteiden lähettäminen ja tutkiminen ovat lähettäjälle maksuttomia.

Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Lintuinfluenssan epäilytapauksissa virkaeläinlääkäri toimittaa linnut Ruokavirastoon.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Tiia Tuupanen, p. 029 520 5107 (eläintautien valvonta)
Johtava tutkija Niina Tammiranta, p. 029 520 5049 (lintujen virustaudit ja diagnostiikka)
Erikoistutkija Marja Isomursu, p. 029 520 4314 (näytteiden lähettäminen)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Lintuinfluenssa
Siipikarjan ulkonapitokielto
Näytteiden lähettäminen