Sara: harjoittelusta sai uudenlaista näkökulmaa markkinoiden toimivuuteen

28.1.2021

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden korkeakouluharjoittelun suorittamiseen toimistossa. Syksyn korkeakouluharjoittelijamme, oikeustieteen opiskelija Sara, kertoo harjoittelustaan alla.

"Kolmen kuukauden harjoittelu elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistossa on ollut neljännen vuoden oikeustieteen opiskelijalle hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus.

Hain elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistoon harjoitteluun, sillä toimiston tarjoama mahdollisuus päästä osallistumaan uuden viranomaisen toimintatapojen luomiseen sekä tutustumaan markkinavalvontaan oli ainutlaatuinen ja omiin mielenkiinnonkohteisiini sopiva. Markkinoiden toimivuus on lähellä minunkin sydäntäni, ja harjoittelu elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistossa on tuonut aiheeseen syvyyttä sekä uudenlaista näkökulmaa.

Tämänhetkinen maailmantilanne vaikutti ja vaikuttaa yhä myös elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston työskentelyyn. Viikissä sijaitsevan toimiston sijaan työskentely tapahtui suositusten mukaisesti pääasiassa etäyhteydellä, mikä toi mukanaan omat haasteensa, mutta on myös kannustanut kehittämään toimintatapoja aivan uudella tavalla. Etätyöskentely ja joustotyöaika mahdollistavat harjoittelun sujuvan suorittamisen paikasta riippumatta, juuri itselle sopivin työajoin.

Kolme kuukautta oli ohi nopeammin kuin huomasinkaan ja käteen on jäänyt paljon uutta kokemusta valtion viranomaisen toiminnasta sekä elintarvikemarkkinoiden sääntelystä. Uuden elintarvikemarkkinalain valmisteluprosessi on pitänyt elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston kiireisenä koko harjoitteluni ajan, ja työskentely terveempien kauppatapojen hyväksi jatkuu vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Suosittelen harjoittelua elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistossa jokaiselle, jolla on kiinnostusta perehtyä elintarvikemarkkinoiden toimivuuden puolesta työskentelyyn sekä uuden viranomaisen toiminnan kehittämiseen pienessä ja tiiviissä työporukassa."