Ruokaviraston arvioimat hyvän käytännön ohjeet

Ruokavirastossa varmistetaan, että hyvän käytännön ohjeet ovat Euroopan yhteisön hygieniasäädösten mukaisia ja että ohjeita voidaan soveltaa aloille, joihin ne ovat tarkoitettu. Erityisesti arvioidaan ohjeiden soveltuvuutta yleisten ja erityisten hygieniavaatimusten noudattamiseen sekä vaarojen analysointiin ja kriittisten hallintapisteiden huomiointiin (pl. alkutuotanto).

Voit lukea tarkemmin hyvän käytännön ohjeiden arvioinnista Ruokavirastossa täältä.

Alkutuotanto

Lihasiipikarjan hyvän hygienian opas

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijatyöryhmä on laatinut lihasiipikarjatiloille ohjeen, johon on koottu hyvät hygieeniset toimintatavat ja tautisuojausvaatimukset.

Oppaan tarkoitus on auttaa broileri- ja kalkkunaketjun tuottajia ennaltaehkäisemään sekä siipikarjatautien että elintarvikehygieenisesti merkittävien taudinaiheuttajien esiintymistä ja leviämistä. Oppaassa on käyty läpi tuotantovaiheet hautomolta aina teurasikäisten broilereiden ja kalkkunoiden teurastamolle saapumiseen saakka. Opas neuvoo ja auttaa tuottajia sekä muita alan toimijoita noudattamaan hyviä hygieenisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan elävän siipikarjan terveys sekä siipikarjan lihan mikrobiologinen laatu.

Ohje on kaikkien alan toimijoiden käytettävissä ja se on saatavilla Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n sivuilla.

Puutarhatuotannon hyvän käytännön opas

Kotimaiset Kasvikset ry on laatinut puutarhatuotannolle Laatutarha -ohjeen, jonka tehtävänä on varmistaa puutarhatuotteiden turvallisuus ja hyvät toimintatavat tuotannossa. Ohje on kaikkien alan toimijoiden käytettävissä ja se on saatavilla Puutarhaliiton sivulla https://www.puutarhaliitto.fi/laatutarha/

Luonnonyrttiopas - hyvän käytännön ohjeet luonnonyrttialalle

Arktiset Aromit ry on laatinut luonnontuotealan toimijoille tarkoitetun Luonnonyrttiopas –nimisen hyvän käytännön ohjeen. Ohje käsittelee Suomen luonnossa kasvavien yrttien keräämistä, myyntiä ja käyttöä sekä tähän toimintaan liittyvää lainsäädäntöä. Evira on arvioinut oppaasta yrttien elintarvikekäyttöön liittyvät osat. Luonnonyrttiopas on saavilla Opetushallituksen verkkokaupasta http://verkkokauppa.oph.fi/. Opas on maksullinen.

Hyvän käytännön ohjeet mehiläistarhauksessa

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry on laatinut mehiläistarhaajille hyvän käytännön ohjeet hunajantuotantoon. Ohjeen tehtävänä on varmistaa hunajan turvallisuus ja laatu sekä hyvät toimintatavat tuotannossa. Ohje on kaikkien alan toimijoiden käytettävissä ja se on vapaasti luettavissa Suomen Mehiläishoitajain Liiton sivuilla https://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/mehilaishoitajan-velvollisuudet-/

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n ja Pro Kala ry:n aloitteesta on laadittu hyvät käytännön ohjeet kalastusta harjoittaville alkutuottajille. Ohjeen kohderyhmäksi on rajattu rannikko- ja sisävesikalastus. Ohjeista on rajattu pois volyymikalastus. Ohje koskee pääasiassa elintarvikelainsäädännön mukaisia velvoitteita, kuten hyviä hygieniakäytäntöjä. Lisäksi ohjeessa käsitellään yhteisen kalastuspolitiikan sekä kansallisen kalastuksenvalvontaa koskevan lainsäädännön mukaisia velvoitteita mm. rekisteröitymisvelvoitteiden sekä saalisilmoitusten ja –seurannan osalta. Ohje on vapaasti toimijoiden saatavilla SAKL:n verkkosivuilla.

Elintarvikkeet

Myymälän omavalvontaohje

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on laatinut omavalvontaohjeen elintarvikemyymälöille. Ohje sisältää omavalvontaan liittyvän säädöstaustan, yleisohjeistuksen ja lomakepohjat, jota yksittäinen myymälä voi omaa toimintaansa kuvaavilla tarkennuksilla täydennettynä käyttää omavalvontasuunnitelmanaan.
Ohje on saatavana Päivittäistavarakauppa ry:stä

Elintarvikekuljetusten yleiset hyvän käytännön ohjeet

Ohjeet on tarkoitettu pohja-aineistoksi elintarvikekuljetuksia suorittaville yrityksille, jotta ne voivat laatia elintarvikelainsäädännön edellyttämän omavalvontasuunnitelman toimintaansa varten.

Ohjeet laatineessa työryhmässä oli mukana elintarvikealaa palvelevia kuljetusyrityksiä. Työskentelyä koordinoivat Logistiikkayritysten Liitto ry ja Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry.

Ohjeet löytyvät Logistiikka yritysten Liitto ry:n internetsivuilta.

Omavalvonta ravintoloissa, elintarvikkeet -ohje

Ravintola-ala on Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n johdolla laatinut omavalvonta-ohjeistuksen ravintoloille. Ohje sisältää omavalvontaan liittyvän säädöstaustan, yleisohjeistuksen ja lomakepohjat. Ravintolat voivat täydentää ohjetta kirjaamalla siihen omaan toimintaansa liittyviä erityispiirteitä.

Tämä omavalvontaohjeistus on saatavilla maksutta MaRan jäsenille osoitteessa http://www.mara.fi/ ja muut voivat tilata sitä maksua vastaan osoitteesta http://www.restamark.fi/

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia käsitteleville yrityksille

Tuorekasvisteollisuuden hygieniatyöryhmä on laatinut ohjeen sellaisenaan syötäviä tuorekasviksia (tuoreet juurekset, vihannekset, hedelmät) jalostaville yrityksille avuksi ja pohjaksi omavalvontasuunnitelman laatimiseen. Ohjeen on tarkoitus auttaa yrityksiä hallitsemaan toimintansa riskejä ja opastaa yrityksiä lainsäädännön soveltamisessa. Hyvän käytännön ohje on saatavilla osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-366-4

Pakkaamon Laatutarha -ohjeisto

Puutarhaliitto on laatinut Pakkaamon Laatutarha -ohjeiston, joka on tarkoitettu hyvän käytännön ohjeeksi niille, jotka ostavat muiden tuottamia kasvikunnan tuotteita, pakkaavat ja toimittavat niitä edelleen elintarvikeketjussa. Ohjeessa käydään läpi toimintaa koskevat vaatimukset ja ohjataan toimijaa HACCP-pohjaisen omavalvonnan laatimisessa ja toteuttamisessa. Ohjeeseen liittyvät tukimateriaalit sisältävät mm. valmiita lomakemalleja. Ruokavirasto on arvioinut ohjeistosta elintarviketurvallisuutta koskevat osat. Ohje on kaikkien alan toimijoiden käytettävissä ja se on saatavilla Puutarhaliiton sivulla https://www.puutarhaliitto.fi/laatutarha/

Rehut

Hyvät rehuvarastojen merkintätavat kotieläintiloilla -ohje

Rehuteollisuusyhdistys on julkaissut kotieläintiloille ohjeen, johon on koottu hyvät toimintatavat rehuvarastojen merkitsemiseksi. Ohjeistuksella kehitetään ja yhtenäistetään rehuvarastojen merkintöjä kotieläintiloilla sekä parannetaan rehujen jäljitettävyyttä. Ohjeessa käsitellään myös hyviä varastointikäytäntöjä kotieläintiloilla. Ohjeen laatija on Elintarviketeollisuusliitto, rehuteollisuusyhdistys, varastomerkkityöryhmä.

Hyvät rehuvarastojen merkintätavat -ohje on kaikkien alan toimijoiden käytettävissä. Se on saatavilla Elintarviketeollisuusliiton sivuilla osoitteessa http://www.etl.fi/aineistot/ohjeet.html.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2023