Hunaja

Hunajan tuotanto

Hunajan tuotanto sekä oman hunajan linkous ja pakkaaminen ovat alkutuotannoksi katsottavaa toimintaa. Hunajan tuotanto kaupalliseen tarkoitukseen edellyttää alkutuotantoilmoituksen tekemistä. Hunajan tuotannosta pelkästään kotikäyttöön ei tarvitse tehdä alkutuotantoilmoitusta. Alkutuotannoksi katsotaan myös toisen tuottajan hunajan linkous ja pakkaaminen, kunhan hunaja palautuu takaisin sen tuottajalle. Lisäksi hunajan vähäinen myynti suoraan kuluttajille on alkutuotantoa.

Hunajan tuotekohtaisista vaatimuksista löytyy tietoa Ruokaviraston internetsivuilta kohdasta Hunaja.

Kaikkien mehiläishoitajien, olipa kyse sitten kaupallisesta tai ei-kaupallisesta hunajantuotannosta, on aina rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin sekä ilmoitettava pesien pitopaikat maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Asiasta tarkemmin Ruokaviraston internetsivuilla kohdassa Mehiläisten ja kimalaisten pitäjien rekisteröityminen.

Hunajan myynti suoraan kuluttajalle

Alkutuotantoon katsotaan kuuluvan hunajan vähäinen luovutus tuottajalta suoraan kuluttajalle. Jos tuottaja myy hunajaa suoraan kuluttajalle enintään 2 500 kg vuodessa (Valtioneuvoston asetus 1258/2011, muutos 23/2017, 2 §) myynnin katsotaan olevan alkutuotantoa. Jos hunajan myynti suoraan kuluttajalle ylittää tuon 2 500 kg:n rajan, on hunajan myynnistä tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.   

Hunajan myynti tilapäistapahtumissa tai ulkomyynnissä

Tuottajan toimesta tapahtuva hunajan torimyynti katsotaan myynniksi suoraan kuluttajalle aivan kuten myynti suoraan tilalta. Alkutuotannon toimijana hunajantuottaja voi kiertää myymässä hunajaa tapahtumissa tai toreilla ilman erillistä tiedottamista myyntipaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, kunhan vuosittainen hunajan myyntimäärä jää alle 2 500 kg vuodessa.

Jos hunajan myynti suoraan kuluttajalle ylittää 2 500 kg, myynnistä tehtävän elintarvikehuoneistoilmoituksen lisäksi tulee tapahtumissa ja toreilla myymisestä tiedottaa tapahtuma- tai toripaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaista neljä arkipäivää ennen myynnin aloittamista. Poikkeuksena kuitenkin se, ettei tiedottamista tarvitse tehdä oman kunnan elintarvikeviranomaisille eli siihen kuntaan, mihin elintarvikehuoneistoilmoitus on tehty.

Hunajan toimittaminen vähittäismyyntiin

Hunajan toimittaminen vähittäismyyntiin on alkutuotantoa. Jos tuottaja toimittaa hunajaa vähittäismyyntiin alle 2 500 kg vuodessa, tuottaja saa jäljempänä kerrottuja helpotuksia alkutuotantoasetuksen vaatimuksista (Valtioneuvoston asetus 1258/2011, muutos 23/2017, 3 §). Jos hunajan toimittaminen vähittäismyyntiin ylittää 2 500 kg, tuottaja ei saa helpotuksia alkutuotantoasetuksen vaatimuksista, mutta oman hunajan toimittaminen vähittäismyyntiin katsotaan edelleen alkutuotannoksi eikä elintarvikehuoneistoilmoitusta tarvitse tehdä. 

Helpotuksia alkutuotannon vaatimuksista

Jos tuottaja myy vuosittain hunajaa korkeintaan 2 500 kg suoraan kuluttajalle ja/tai toimittaa korkeintaan 2 500 kg vähittäismyyntiin, saa tuottaja helpotuksia alkutuotantoasetuksen 1368/2011 vaatimuksista. Tuottajalla ei tarvitse olla kirjallista omavalvonnan kuvausta eikä tarvitse teettää hunajan käsittelyyn käytettävien välineiden pesuveden laatututkimuksia

(MMM:n asetus 1368/2011, liite 3, luku 1, niin sanottu alkutuotantoasetus, muutos 449/2013 ). Mikäli jompikumpi näistä määrärajoista ylittyy, alkutuotantoasetuksen helpotuksia ei voida enää soveltaa toimintaan.

Hunajan myynti tukkuun tai pakkaamoon

Jos tuottaja toimittaa omaa hunajaa tukkumyyntiin tai myy hunajaansa pakkaamolle, tuotantoa koskee määrästä riippumatta kaikki alkutuotantoasetuksen vaatimukset. Toiminnasta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Milloin toiminta edellyttää elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemisen?

Jos tuottaja haluaa myydä suoraan kuluttajalle yli 2 500 kg hunajaa vuodessa, myynnistä on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Jos tuottaja ostaa oman hunajan lisäksi myös toisen tuottajan hunajaa lingottavaksi ja pakattavaksi, linkous-, pakkaamo- ja myyntitoiminnasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus ostomäärästä riippumatta.

Jos hunajaan lisätään muita ainesosia kuten aromia, muita makuaineita tai kuitua, valmistamisesta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Myös muiden mehiläistuotteiden valmistus (jos tuotteen alkuperäinen olomuoto muuttuu, kuten propolisuutteen valmistaminen) edellyttää aina elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä.

Elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemisestä on enemmän Ruokaviraston internetsivuilla kohdassa ilmoitetut elintarvikehuoneistot.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023