Kertakäyttöiset suojakäsineet

Kertakäyttöisten suojakäsineiden ensisijainen tarkoitus on elintarvikkeiden suojaaminen käsien kautta leviävältä lialta ja mikrobeilta. Toisinaan tämä seikka näyttää kuitenkin unohtuneen. Olet saattanut havaita tilanteita, joissa henkilö käsittelee ensin rahaa ja sen jälkeen samoilla suojakäsineillä pakkaa leipää, marjoja tai muuta elintarviketta. Tällöin käsineiden käyttö ei suojaa elintarviketta, vaan rahassa olleet mikrobit siirtyvät käsineiden välityksellä elintarvikkeeseen.

Miten suojakäsineitä käytetään?

Kädet on pestävä ennen suojakäsineiden pukemista. Puutteellista käsihygieniaa ei voi paikata suojakäsineiden käytöllä. Lisätietoa käsienpesusta ja käsihygieniasta.

Jos suojakäsineitä käytetään, niitä on käytettävä hygieenisesti ja ne on vaihdettava riittävän usein. Käsineet on vaihdettava aina, jos käsineillä on koskettu

  • likaisia pintoja,
  • likaisia työvälineitä,
  • rahaa tai
  • muita mahdollisia likaantumisen lähteitä.

Missä tilanteissa suojakäsineitä voidaan käyttää?

Suojakäsineiden käyttöä ei lähtökohtaisesti vaadita elintarviketyössä. Joissakin yksittäisissä työvaiheissa ja tilanteissa suojakäsineiden käyttö on kuitenkin tarpeen, esimerkiksi kun

  • lihaa käsitellään viiltosuojakäsinein tai kun
  • henkilöllä on laastarilla peitetty haava kädessä.

Edellisten lisäksi elintarvikealan toimijat voivat itse määritellä muita tilanteita ja työvaiheita, jolloin suojakäsineitä käytetään.

Miten toimitaan oikein tilanteissa, joissa sama työntekijä esimerkiksi rahastaa ja myy asiakkaille pakkaamattomia elintarvikkeita?

Jos käsien peseminen ja tarvittaessa suojakäsineiden vaihtaminen ei ole mahdollista eri toimintojen välillä, pakkaamattomiin elintarvikkeisiin ei saa koskea käsin vaan esimerkiksi erillisillä ottimilla.

Malja-haarukka -merkintä

Jos käytät suojakäsineitä, niiden tulee olla elintarvikekelpoiset. Elintarvikekelpoisuudesta kertoo esimerkiksi malja-haarukka -merkintä tai maininta elintarvikekäytöstä.

Huomioi lisäksi, että suojakäsineitä on erilaisia ja kaikki elintarvikekelpoiset käsineet eivät automaattisesti sovellu rasvaisten elintarvikkeiden kanssa työskentelyyn. 

Suojakäsineiden käyttötarkoitus ja käyttöolosuhteet selviävät tuotteen pakkausmerkinnöistä tai käyttöohjeesta. Jos tietoa ei löydy, varmista asia suojakäsineiden toimittajalta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023