Naudanlihan merkitseminen

Kaikessa kaupan pidettävässä tuoreessa tai pakastetussa, leikatussa ja jauhetussa naudanlihassa tai naudanlihaa sisältävässä jauhelihassa on oltava merkittynä erätunnus sekä ilmoitettuna erikseen naudan syntymä-, kasvatus- ja teurastusmaa tai vaihtoehtoisesti yksi alkuperämaa.

Vasikanlihan merkitseminen

Vasikanlihan merkintävaatimus koskee ruhoja, luullista tai luutonta lihaa, jauhelihaa ja elimiä, jotka myydään tuoreena, pakastettuna tai jäädytettynä.
Alle 12 kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin oleva liha on merkittävä seuraavalla tavalla:

 • Nautaeläin, jonka teurastusikä on enintään 8 kuukautta:
  ” vaalea vasikanliha” ja ”teurastusikä: enintään 8 kuukautta”
 • Nautaeläin, jonka teurastusikä 8–12 kuukautta:
  ”vasikanliha” ja ”teurastusikä: 8–12 kuukautta”

Toimijat voivat kuitenkin kaikissa tuotannon vaiheissa paitsi luovutuksessa loppukuluttajalle korvata teurastusiän kirjaintunnuksella seuraavasti:

 • Teurastusikä enintään 8 kuukautta:
  ” vaalea vasikanliha” ja ”V”
 • Teurastusikä: 8–12 kuukautta:
  ”vasikanliha” ja ” Z”

Ruhoissa voidaan käyttää joko leimaa tai etikettiä. Leimassa kirjainten korkeus tulee olla vähintään 2 cm. Etiketin koko tulee olla vähintään 50 cm2. Etiketti tai leima laitetaan ruhon takaneljännekseen kupeeseen neljännen lannenikaman kohdalle ja etuneljännekseen rintakehään 10–30 cm:n etäisyydelle halkaisukohdasta.

Vasikanlihan merkitsemistä koskevaa lainsäädäntöä

Neuvoston asetuksessa (EY) 361/2008 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) 1234/2007 muuttamisesta säädetään mm. vasikanlihan merkitsemisestä. Komission asetuksessa (EY) 566/2008 säädetään asetuksen 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä enintään 12 kuukauden ikäisistä nautaelämistä peräisin olevan lihan kaupan pitämisen osalta. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen 435/2008 vasikanlihan kaupan pitämisestä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023