Opiskelu ennen hygieniapassitestiä

Hygieniapassitestiin voi valmistautua eri tavoin. Testin suorittamista varten voi esimerkiksi osallistua koulutukseen, mutta elintarvikehygienian perustietoja voi opiskella myös itsenäisesti mm. netistä ja kirjoista. 

Elintarvikehygieniaan liittyvää koulutusta annetaan esimerkiksi elintarvikealan oppilaitoksissa osana opintoja. Myös monet yritykset ja hygieniapassitestaajat järjestävät koulutusta. 

Ruokavirasto ei järjestä hygieniaosaamiseen liittyvää koulutusta. Ruokavirasto ei myöskään vastaa siitä koulutuksesta, julkaisuista tai opiskelumateriaaleista, joita eri tahot tai hygieniapassitestaajat mahdollisesti antavat. Kouluttamisesta ei ole olemassa säädöksiä, määräyksiä tai ohjeita. 

Ruokaviraston nettisivuilta löytyy tietoa elintarvikehygienian osa-alueista:

Elintarvikehygieniaa koskeva lainsäädäntö on haettavissa Maa- ja metsätalousministeriön sivulta (lainsäädäntöhakemiston I-rekisteri). 

Ruokavirasto ei ole tehnyt näitä opiskelumateriaaleja eikä vastaa niiden sisällöstä. On mahdollista, että näissä materiaaleissa on vanhentunutta tai väärää tietoa.

Nettisivuja

Julkaisuja

 • Hatakka M, Pakkala P,  Siivonen P & Turja M. Elintarvikehygienia, hygieniaosaaminen ja omavalvonta. WSOY 2004.
 • Ijäs T & Saloniemi M. Hallitse elintarvikehygienia. Hygieniakonsultointi Välimäki 2016. www.hygieniakonsultti.fi
 • Korkeala, H. (toim.) Elintarvikehygienia – Ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY. ISBN: 978-951-0-33469-0
 • Koulutuskeskus Optima. Hygieniaosaaminen. p. 06-7855222
 • Laukkanen M. Elintarvikehygienian perusteet. ISBN 978-952-67397-3-1. SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi
 • Laukkanen M. Basic Facts of Food Hygiene. ISBN 978-952-67397-5-5. SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi
 • Laukkanen M. Grunderna i livsmedelshygien, ISBN 978-952-99108-8-5. SEFO-konsultointi 2009. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi   
 • Laukkanen M., Osnovy gigieny produktov pitanija (venäjä), ISBN 978-952-67397-6-2, SEFO-konsultointi 2014. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi    
 • Laukkanen M., Toiduainete hügieeni põhialused (viro), ISBN 978-952-99108-9-2, SEFO-konsultointi 2009. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi
 • Laukkanen M., Shipin weisheng de jichu (kiina), ISBN 978-952-67397-0-0, SEFO-konsultointi 2010. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi      
 • Laukkanen M., Temel gida hijyen kilavuzu (turkki), ISBN 978-952-67397-1-7, SEFO-konsultointi 2010. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi       
 • Laukkanen M., Sukhaanamai phalittaphan aahaan (thai), ISBN 978-952-67397-8-6, SEFO-konsultointi 2016. Lisätiedot ja tilaukset: www.sefo-konsultointi.fi   
 • Laukkanen M., Higiene alimenticia – datos básicos (espanja),  ISBN 978-952-67397-4-8, SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset:  www.sefo-konsultointi.fi
 • Laukkanen M:, asāsiyyāt hayjīniyā al-aghziya( arabia), ISBN 978-952-67397-7-9, SEFO-konsultointi 2015. Lisätiedot ja tilaukset:  www.sefo-konsultointi.fi
 • Osaamistehdas Oy: Harjoittele.fi - Treenaussivusto http://www.harjoittele.fi/, Trainify.fi - Training site http://www.trainify.fi/
 • Peltosaari. Ruokatalouden ja puhtaanapidon mikrobiologia ja hygienia 3. Helsinki: Edita 1996.
 • Penttilä PL. Ruoan riskit. Juva: WSOY 1998.
 • Pönkä A. Ruokamyrkytykset ja elintarvikehygienia. Helsinki: Suomen ympäristöterveys Oy 1999.
 • Rahkio M, Virtalaine T, Suontamo T, Teirmaa S, Wirtanen G, Salo S, Syyrakki S. Pintahygieniaopas. 6. uudistettu painos. Julkaisija: Elintarvike ja Terveys-lehti. www.elintarvikejaterveys.fi, puh. (02) 630 4920
 • Sprenger Richard A.  Elintarvikehygienian käsikirja.
 • Sprenger Richard A. The Food Hygiene Handbook. Highfield Publications15th Edition 2002
 • Sukuvaara, T., Selkokielinen hygieniapassi opetusmateriaali internetissä. Sopii jokaiselle; suomenkieltä äidinkielenään sekä vieraana kielenä puhuville. Tukea ja neuvoja tarvittaessa ilman lisämaksua. http://www.hygieniapassiverkossa.fi/
 • Sukuvaara, T., Study for Hygiene Passport online in English. Support provided without extra charge. http://www.onlinehygienepassport.fi/frontpage
 • Taipale Marianne. ABC elintarvikehygieniaan, mariannetaipale@hotmail.com 
 • Taipale Marianne. ABC i livsmedelshygien, mariannetaipale@hotmail.com 
 • Hygieniaopas – Elintarvikehygienian perusteet. 24. uudistettu painos, 2023. ISBN: 978-952-9637-69-0. Julkaisija: Ympäristökustannus Oy. www.ymparistojaterveys.fi, puh. (02) 044 750 0877

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2023