Ravitsemusterveyttä edistetään vaikuttavasti yhteistyössä – Valtion ravitsemusneuvottelukunnalta toimenpidekannanotto

31. elokuuta 2023

Terveellinen ruoka on yhteiskunnan hyvinvoinnin tukipilari. Sen suosiminen edistää kestävää elämäntapaa, joten terveellisen vaihtoehdon tulee olla kaikille helpoin ja ilmeisin ruokavalinta. Terveyttä edistävä, kokonaiskestävä ruokaympäristö tukee hyvän ruokavalinnan tekemistä.

"Ohjenuorana on kustannusvaikuttava yhteistyö. Sitoudutaan edistämään kaikkien hyvinvointialueen asukkaiden terveellistä ravitsemusta ja tehdään työ näkyväksi", sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Essayah mainitsee, että politiikkasuositus ei esitä uusia menoeriä, vaan hyödyntää olemassa olevia välineitä. 

"Käytetään ravitsemussuosituksia ja alueen ravitsemuksen ammattilaisia. Sovitaan työnjako, kirjataan se näkyväksi hyvinvointisuunnitelmaan ja tietysti myös seurataan sen vaikuttavuutta".

Keskeisiä toimijoita väestön ravitsemusterveyden parantamisessa ovat hyvinvointialueet, kunnat, ruokapalvelut, järjestöt sekä ruoka-alan yritykset ja elinkeinoelämä. Työn tulee kohdistua kaikkiin ikäryhmiin ja erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset on huomioitava. Toimenpidekannanotto tarjoaa työkaluja, koottua tietoa ja toimintaesimerkkejä kaikille toimijoille.

Työssä onnistuminen vaatii laajaa, suunnitelmallista ja saumatonta yhteistyötä. Toimijoiden tulee sopia rakenteista, käytännöistä, viestinnästä ja koulutuksesta sekä seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Ravitsemusterveyden edistämisessä käytetään näyttöön perustuvia menetelmiä ja toimintamalleja. Ruokapalveluissa tarjottavien aterioiden ravitsemuslaadun pitää olla ravitsemussuositusten mukaista.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisema Policy Brief -toimenpidekannanotto ”Ravitsemusterveyttä edistetään vaikuttavasti yhteistyössä” on laadittu moniammatillisessa yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen edustajista kootussa asiantuntijaryhmässä. Tuotokset on koottu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ”Ravitsemuksella hyvinvointia” -verkkosivuille.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Ravitsemusterveyttä edistetään vaikuttavasti yhteistyössä - Policy Brief -toimenpidekannanotto https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-hyvinvointia/ravitsemusterveyden-edistaminen/

Ravitsemuksella hyvinvointia -aineisto: https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-hyvinvointia/

Lisätietoja

Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies STM ja VRN:n jäsen ja asiantuntijaryhmän pj.
Puh. 029 516 3328 etunimi.sukunimi@gov.fi

Minna Huttunen, neuvotteleva virkamies MMM ja VRN:n jäsen
Puh. 029 5162384 etunimi.sukunimi@gov.fi

Arja Lyytikäinen, pääsihteeri Valtion ravitsemusneuvottelukunta
puh. 050 409 9860 etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi