Opiskelu/koulutus ennen hygieniapassitestiä

Hygieniapassitestin suorittamiseksi ei ole pakko käydä kurssia. Halutessaan testiin voi valmentautua itse omatoimisesti opiskelemalla esimerkiksi internetistä tai kirjastosta saadun opiskelumateriaalin avulla tai vaihtoehtoisesti kurssien tai koulutusten avulla. Testiin voi myös mennä ilman koulutusta/opiskelua. Koulutus/opiskelu ei ole siis edellytys testiin osallistumiselle. 

Koulutus on kuitenkin tehokas tapa hankkia elintarvikehygienian perustietoja. Varsinaista elintarvikehygieenistä koulutusta annetaan elintarvikealan oppilaitoksissa osana opintoja. Aiheeseen liittyviä koulutuksia järjestävät myös yksityiset alan konsulttiyritykset ja monet hygieniapassitestaajat. Työnantajat voivat järjestää kursseja työpaikoilla osana henkilöstökoulutusta.

Ruokavirasto ei järjestä kursseja ja koulutusta eikä julkaise hygieniaosaamiseen liittyvää koulutus- tai opiskelumateriaalia. Ruokavirasto ei myöskään vastaa siitä koulutuksesta, julkaisuista tai opiskelumateriaaleista, joita eri tahot tai hygieniapassitestaajat mahdollisesti antavat. Kouluttamisesta ei ole olemassa säädöksi, määräyksiä tai ohjeita. 

"Julkaisuja" sekä "www-linkkejä" linkeissä on lueteltu joitakin esimerkkejä itseopiskelumateriaaleista. Opiskelumateriaalit eivät ole Ruokaviraston julkaisuja. Ruokavirasto ei ota vastuuta materiaalien sisällöistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022