Korvasienen gyromitriini

Käsittelemättömät korvasienet (Gyromitra esculenta) sisältävät gyromitriini-nimistä myrkkyä, joka aiheuttaa korkeina pitoisuuksina akuutin myrkytyksen. Vaikutukset kohdistuvat ruoansulatuskanavaan, keskushermostoon ja maksaan. Gyromitriini ja sen aineenvaihduntatuotteet ovat myös syöpävaarallisia yhdisteitä.

Gyromitriini on vesiliukoinen ja haihtuva yhdiste, joten korvasienen myrkyn vaarat voidaan välttää oikealla käsittelyllä. Asianmukaisella ryöppäyksellä gyromitriini saadaan 99,5 %:sti poistetuksi sienistä. Sienten kuivattamista rapean kuiviksi on myös pidetty hyvänä keinona myrkyn poistamiseksi. Huolellisesta esikäsittelystä huolimatta jatkuvan tai useiden peräkkäisten korvasieniaterioiden nauttimista ei suositella, koska myrkkyjäämät kasautuvat elimistöön.

Ruokaviraston internetsivuilta löytyy lisätietoa korvasienten käsittelystä ja varoitusmerkinnöistä.
Esitteen korvasienten käsittelystä voi ladata internetsivuilta.

Korvasieniesite on käännetty myös ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi. Kieliversiot löytyvät samalta tilauspalvelun sivulta ja niitä voi jakaa esimerkiksi myyntipaikoilla.

Maa- ja metsätalousministeriön eräitä elintarvikkeita koskevien vaatimuksien (264/2012) 5 § mukaan muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen myytävien tuoreiden tai kuivattujen korvasienten pakkauksessa on oltava varoitus sienten myrkyllisyydestä ja niiden käsittelyohje. Kun korvasieniä myydään pakkaamattomina, varoitus sienten myrkyllisyydestä ja käsittelyohje on oltava myyntipaikan välittömässä läheisyydessä, helposti havaittavassa esitteessä.