Toiminnan harjoittaminen

Talouden toimija

Lannoitelaissa samoin kuin EU:n lannoiteasetuksessa lannoitealan toimijasta käytetään nimeä talouden toimija. Talouden toimijalla tarkoitetaan tuotteen valmistus- ja jakelutoimintaan osallistuvaa valmistajaa, valtuutettua edustajaa, tuojaa ja jakelijaa.

Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa lannoitevalmisteita ja pitää kyseistä lannoitevalmistetta kaupan omalla nimellään. Valmistajia tai valmistuttajia ovat lannoitelain mukaan näin ollen myös muiden valmistamia tuotteita markkinoille saattavat talouden toimijat, silloin kun he pitävät tuotteita kaupan omalla nimellään. Tällöin he myös ovat vastuussa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ja laadusta.

Lannoitevalmisteen valmistaja ja valmistuttaja on vastuussa siitä, että tuotteiden sisältämät ainesosat ovat vaatimusten mukaisia. Valmistaja tai valmistuttaja vastaa myös siitä, että omissa lannoitevalmisteissa käytetyt aineosat ovat käsitelty lainsäädännön edellyttämällä tavalla silloinkin, kun käsittelyn on tehnyt toinen yritys.

Ilmoitusvelvollisuus

Talouden toimijan ilmoitusvelvollisuus laajenee siten, että myös CE merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistus ja markkinoille saattaminen sekä vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva lannoitevalmisteiden markkinoille saattaminen ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Talouden toimijan on ennen lannoitevalmisteen valmistuksen, markkinoinnin tai tuonnin aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Ruokavirastoon. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä, tiedot tuotteista ja laatujärjestelmästä.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske lannoitevalmisteen ainesosien valmistusta. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske talouden toimijoita niiltä osin, kun ne harjoittavat yksinomaan tukku- tai vähittäiskauppatoimintaa.

Toiminnan muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on myös ilmoitettava kirjallisesti.

Rekisterissä olevat toimijat:

Talouden toimijat, jotka ovat jo rekisterissä kansallisen lannoitevalmistelain 539/2006 mukaan, ovat toimijoita myös lannoitelain 711/2022 mukaan. Rekisterissä olevin toimijoiden on ilmoitettava  CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistuksesta, maahantuonnista tai jakelusta Ruokavirastoon toiminnan muutosilmoituslomakkeella.

Ilmoitukset Ruokavirastoon:

Ilmoituksiin käytetään ensisijaisesti Ruokaviraston sähköistä asiointipalvelua Toukoa. Lomakkeella ilmoitetaan harjoitettavan toiminnan lisäksi tuoteluokat, joita ilmoitus koskee. Valmistustoimintojen kohdalla ilmoitetaan lisäksi tuotteiden raaka-aineena käytettävät ainesosaluokat.

Siirtymäaikana 31.12.2024 saakka talouden toimija voi saattaa markkinoille tuotteita myös lannoitevalmistelain 539/2006 mukaisesti. Tällöin talouden toimija ilmoittaa tuotteiden tyyppinimet.

Vastavuoroinen tunnustaminen

Lannoitelain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee myös talouden toimijaa, joka saattaa Suomessa markkinoille vastavuoroisen tunnustamisen perusteella toisessa jäsenmaassa laillisesti markkinoilla olevia lannoitevalmisteita. Rekisteröinnin lisäksi vastavuoroisen tunnustamisen perusteella markkinoille asettaville lannoitevalmisteille on haettava ennakkoon lupa Ruokavirastolta. Lannoitevalmisteita ei saa asettaa saataville markkinoilla Suomessa ennen Ruokaviraston päätöstä. Vastavuoroisesta tunnustamisesta voi lukea lisää täältä https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/.

Laitoshyväksynnän hakeminen

Eläimistä saatavia sivutuotteita käsitteleviä ja varastoivia talouden toimijoita koskee sivutuotelainsäädännön mukainen laitoshyväksyntävelvoite. Hyväksyntää voi hakea Toukossa toiminnan aloituslomakkeella ja muutoslomakkeella.

Talouden toimijoiden valvonta

Ruokavirastolla oikeus tarkastaa talouden toimijan tilat, laitteet ja kalusto tai tuotantolaitos ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan tarkastuksella varmistetaan, että toiminta täyttää lannoitelain vaatimukset mm. valmistuksen, tuotteiden varastoinnin ja talouden toimijan laatujärjestelmän osalta. 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2023