Siementen pakkaus

Siementen pakkaajat

Toimija, joka jakaa siemeneriä pienempiin myyntipakkauksiin on siementen pakkaaja. Siementen pakkaajan tulee kulua Ruokaviraston ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin siementen pakkaajana. Rekisteröitymisohjeet löydät täältä.  Pakkaajat ovat kasvipassivelvollisia ja heidän toimintansa tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastuksista peritään maksu. Ruokavirastolla on mahdollisuus harventaa maksullisia omavalvonnan tarkastuksia niissä  yrityksissä, jotka ovat toimittaneet omavalvontasuunnitelmansa Ruokavirastolle ja noudattaneet sitä sen jälkeen kaksi vuotta. Ohjeet siemenpakkaamon omavalvontasuunnitelman laadintaan löydät täältä.

Siemenpakkaukset

Markkinoitavat metsäpuiden siemenet on markkinoitava suljetuissa ja sinetöidyissä siemenpakkauksissa. Siementen  pakkaajan tulee merkitä pakkaukset omalla kasvipassillaan ja siemenetiketillään. Kasvipassi ja siemenetikettimallit löydät täältä.

Ohjeita siementen pakkaajille 1

Männyn ja kuusen siemenet säilyttävät itävyytensä hyvin, kun niiden vesipitoisuus on 5-6 prosenttia ja niitä säilytetään alle +5˚C lämpötilassa. Kuivat siemenet imevät herkästi vettä itseensä ja asettuvat vähitellen tasapainokosteuteen niitä ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden kanssa. Suotuisa varastointikosteus voidaan saavuttaa vain silloin, kun siemenet kuivauksen jälkeen pakataan ilmatiiviisiin pakkauksiin tai niitä varastoidaan 30—40 prosentin ilman suhteellisessa kosteudessa. Normaalissa huoneilmassa tai kylmävarastossa ilmankosteus on yleensä huomattavasti tätä korkeampi. Jotta siemenet eivät varastoinnin aikana ime itseensä kosteutta, on pakkausten oltava ilmatiiviitä.

Yleisin pakkausmateriaali on nykyisin polyeteenimuovista valmistettu muovipullo, joka voidaan sulkea ilmatiiviisti korkilla. Ohuet muovipussit ja kalvot rikkoontuvat helposti ja niissä veden ja kaasujen läpäisevyys on yleensä liian suuri.

Mitä harvemmin säilytysastioita avataan, sen paremmin siementen itämiskyky säilyy. On suositeltavaa, että kaikki varastopakkauksessa olevat siemenet pakataan myyntipakkauksiin kerralla. Astioita käsiteltäessä on otettava huomioon ilmassa olevan vesihöyryn tiivistyminen viileiden siementen pinnalle, jos säilytysastioita avataan ennen kuin lämpötila on ehtinyt tasaantua. Esimerkiksi 28 litran vetoisen (sisältäen 14 kg männynsiemenerän) säilytysastian lämpötilan tasaantuminen -16 ˚C:sta +22˚C:seen kestää 36 tuntia.

1Nygren, M. 2003. Metsäpuiden siemenopas. Metsäntutkimuslaitos. Suonenjoen tutkimusasema. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 882:65—69.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023