Luonnonvaraisten eläinten tautiseurantaan tarvitaan näytteitä

16. kesäkuuta 2023

Kuva luonnonvaraisista eläimistä

Ruokavirasto tutkii kuolleena löytyneitä tai sairauden takia lopetettuja luonnonvaraisia eläimiä eläintautien varalta. Tutkimuksiin voi lähettää mitä tahansa luonnonvaraisia eläimiä, joiden sairaudelle tai kuolinsyylle ei ole tavanomaista selitystä. Normaalin eläintautiseurannan lisäksi näytteitä tarvitaan aivan erityisesti seuraavista eläinlajeista tai lajiryhmistä: villisiat, ketut, supikoirat, hirvieläimet, vesi- ja petolinnut. Tornionjoelta toivotaan näytteeksi lohia, joilla on sairauden oireita.

Kuolleena löytyneitä ja sairauden takia lopetettuja luonnonvaraisia eläimiä tarvitaan näytteiksi tutkimuksiin, joissa seurataan muun muassa vakavien eläintautien ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien esiintymistä Suomessa. Seurattavia tauteja ovat esimerkiksi afrikkalainen sikarutto, rabies, lintuinfluenssa, hirvieläinten näivetystauti CWD ja rapurutto.

Näytteiden lähettämisen lisäksi luonnonvaraisten eläinten joukkokuolemista ja -sairastumisista tulee aina ilmoittaa kyseisen alueen kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille. Hän antaa tarvittaessa lisäohjeita. Ilmoita kunnaneläinlääkärille tai kirjaa näytteen lähetteeseen tiedot eläinlajista, löytöpaikan koordinaatit (hae esim. älypuhelimen karttasovelluksella tai 112-sovelluksella) ja omat yhteystietosi. Vesieläinten joukkokuolemista tulee ilmoittaa myös kunnan ympäristöviranomaiselle tai paikalliseen ELY-keskukseen, sillä vesieläinten joukkokuolemat liittyvät usein veden laatuun ja siksi myös vesinäytteiden otto on tärkeää.

Tuoreet raadot ovat parhaita näytteitä, mutta useat taudit voidaan todeta vielä pilaantuneistakin kudoksista. Matkahuollon kautta voi lähettää Ruokavirastoon tutkittavaksi näytteitä luonnonvaraisista eläimistä pikapakettina niin, että vastaanottaja maksaa lähetyksen.

Tutkimukset eivät maksa lähettäjälle mitään. Joistakin näytteistä maksetaan lähettäjälle/löytäjälle palkkio. Lisätietoja näytteiden lähettämisestä ja kuolleista eläimistä ilmoittamisesta Ruokaviraston esitteessä.

Lue lisää: 

Ilmoita kuolleista ja sairaista luonnonvaraisista eläimistä 
Luonnonvaraisten eläinten sairaudet 
Näytteiden lähettäminen 
Kunnaneläinlääkärien yhteystiedot 

Kuva: Jaana Salokannel