Rabiesrokotevasta-ainetutkimukset

Rabiesvasta-ainetutkimuksia ei toistaiseksi tehdä Ruokavirastossa. Tutkimuksia voi teettää esim. Ruotsissa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) www.sva.se

 

Rabiesvasta-ainetutkimuksia tekevät myös muut EU:n hyväksymät laboratoriot:

EU:n hyväksymät laboratoriot

 

Japanin hyväksymät laboratoriot:

Lisätietoja Japaniin vientiä varten

 

Rokoteraivotautivasta-aineiden määritys vaaditaan eläimiltä, jotka viedään tiettyihin raivotautivapaisiin maihin, joiden tuontimääräykset edellyttävät tutkimusta.

Tulos 0,5 tai > 0,5 osoittaa riittävää vasta-ainetasoa ja eläimen voi tällaisen raivotautivasta-ainetutkimustuloksen puolesta viedä, jos muut viennin edellytykset täyttyvät. Jos tulos on < 0,5, ei eläimellä ole vientiin vaadittavaa vasta-ainetasoa.

 

Vasta-ainetutkimusten kyselyt: 

rabieskyselyt@ruokavirasto.fi