Rabiesrokotevasta-ainetutkimukset

Rabiesvasta-ainetutkimuksia ei toistaiseksi tehdä Ruokavirastossa. Tutkimuksia voi teettää esimerkiksi  Ruotsissa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) www.sva.se

 

Rabiesvasta-ainetutkimuksia tekevät myös muut EU:n hyväksymät laboratoriot:

EU:n hyväksymät laboratoriot

Japanin hyväksymät laboratoriot:

Lisätietoja Japaniin vientiä varten

 

Ruokavirastoon tulleet näytteet lähetämme Ruotsiin (Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)).

Japaniin menevien eläinten näytteet lähetetään Belgiaan (Sciensano www.sciensano.be)

Täytättehän lähetteeseen, mihin maahan eläin ollaan viemässä.

Tutkimukseen tulee varata aikaa noin kolme viikkoa.

 

Rokoteraivotautivasta-aineiden määritys vaaditaan eläimiltä, jotka viedään tiettyihin raivotautivapaisiin maihin, joiden tuontimääräykset edellyttävät tutkimusta.

Tulos 0,5 tai > 0,5 osoittaa riittävää vasta-ainetasoa ja eläimen voi tällaisen raivotautivasta-ainetutkimustuloksen puolesta viedä, jos muut viennin edellytykset täyttyvät. Jos tulos on < 0,5, ei eläimellä ole vientiin vaadittavaa vasta-ainetasoa.

 

Vasta-ainetutkimusten kyselyt: 

rabieskyselyt@ruokavirasto.fi

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.11.2019