BSE

Näyte

BSE-pikatestiä varten otettava näyte otetaan naudan aivorungosta. Näytepalan tulee olla pituudeltaan 3 - 10 senttimetriä. Aivorunkoon kuuluvat väli- ja keskiaivot, aivosilta ja ydinjatke. Aivorungon takaraja kulkee ensimmäisen kaulahermon haarautumiskohdan luona. BSE-pikatestinäyte otetaan aivorungon takaosasta obex-alueelta (Y:n muotoinen kohta aivorunkoa). Testi tehdään muualta aivorungosta, mikäli obex-aluetta ei jostain syystä ole saatavilla. Mikäli näytettä ei saa otettua lusikalla niska-aukon kautta, tulee naudan pää lähettää kokonaisuudessaan Ruokavirastoon Helsinkiin, Kuopioon, Seinäjoelle tai Ouluun. Ennen pään lähettämistä tulee lähettävän eläinlääkärin ottaa yhteyttä kyseisen toimipaikan obduktiosalille ja sopia asiasta Ruokaviraston henkilökunnan edustajan kanssa.

Näytepalan voi lähettää Ruokavirastoon tutkittavaksi myös, jos se on huonokuntoinen tai hajonnut. Tällaisia näytteitä varten on Ruokavirastossa seuraavanlainen luokitus:

 1. Hajonneet aivorunkonäytteet (esimerkiksi soseutuneet tai pilkkoutuneet).
 2. Mädäntyneet eli autolysoituneet aivorunkonäytteet.

Näytteenottoon tarvittavat välineet

Naudan aivorunkonäytteet otetaan tarkoitukseen suunnitellulla muovi- tai teräslusikalla. Näytteenotossa on aina käytettävä kertakäyttökäsineitä, muuta erityistä suojavarustusta ei tarvita. Jos tutkittavia eläimiä on useita (kuten esimerkiksi teurastamon normaalilinjalla) näytteenottolusikkaa tai kertakäyttöhansikkaita ei tarvitse vaihtaa joka eläimen välillä. Näytteenottolusikan huuhtelu vedellä joka eläimen välillä, ja lusikan ja hansikkaiden vaihto noin kymmenen eläimen välein riittää. Sairas- tai hätäteurastettujen tai itsestään kuolleiden eläinten ollessa kyseessä hansikkaat ja näytteenottolusikka tulee vaihtaa jokaisen eläimen välillä. Mikäli käytetään teräslusikkaa, on se puhdistettava huolellisesti jokaisen eläimen välillä. Muovilusikat ovat kertakäyttöisiä, ja ne voidaan hävittää polttamalla. Sekä muovi- että teräslusikat voi desinfioida pitämällä niitä kaksi tuntia neljässä prosentissa hypokloriittiliuoksessa.

TSE-näytteenottoon tarvittavat lusikat ja näytteenottopurkit voi tilata Ruokaviraston lähettämöstä joko puhelimitse tai sähköpostilla:

 • Heikki Heinänen, puhelin 0400 378 710, heikki.heinanen@ruokavirasto.fi
 • Outi Nyman, puhelin 050 463 7759, outi.nyman@ruokavirasto.fi

Ruokavirastosta saa BSE-/scrapie-pakettikortteja, joilla näytteet voi lähettää postitse vastaanottajan laskuun.

Näytteenottotekniikka

 • Pää irrotetaan ensimmäisen niskanikaman ja kallon välistä.
 • Pää asetetaan ylösalaisin (ventraalipuoli eli alaleuan puoli ylöspäin) niin, että niska-aukko (foramen magnum) näkyy. Aivorungon pään pitäisi näkyä niska-aukossa.
 • Sormi työnnetään niska-aukon sisäpuolelle aivokalvojen ja aivorungon väliin, ja sormea pyöräytetään aivorungon ympärillä niin, että aivorunko irtoaa ympäröivästä kudoksesta.
 • Näytteenottolusikka laitetaan aivorungon yläpuolelle (ventraalipuolelle) aivorungon ja sitä ympäröivien aivokalvojen väliin.
 • Lusikka työnnetään noin 7 - 8 senttimetrin syvyyteen. Lusikan pitäisi mennä tähän syvyyteen ilman suurempaa vastusta.
 • Lusikkaa pyöräytetään aivorungon ympärillä noin 90 astetta sekä oikeaan että vasempaan, jotta aivorungosta lähtevät hermokimput saataisiin katkaistuksi. Jos nämä eivät katkea, aivorungon palaa on vaikea saada ulos kokonaisena.
 • Lusikan etuosaa painetaan alaspäin aivorungon katkaisemiseksi, ja lusikka vedetään ulos. Irrotettu aivorungon palanen seuraa lusikkaa.
 • Näyte laitetaan purkkiin, johon tulee myös kyseisen eläimen korvamerkki.

Tutkimukset

 • BSE-tutkimus itsestään kuolleista, lopetetuista, sairaana teurastetuista tai hätäteurastetuista naudoista tehdään BSE-pikatestillä Ruokaviraston Helsingin toimipaikassa.
 • BSE-tutkimus Honkajoelle kerätyistä naudoista tehdään Ruokaviraston Helsingin toimipaikassa. 
 • Ruokaviraston Kuopion, Oulun ja Seinäjoen toimipaikat vastaanottavat kokonaisia päitä, joista aivorunkonäytteet toimitetaan BSE-testeihin Ruokaviraston Helsingin prionilaboratorioon.

Lähetys

Näytettä koskeva BSE-tutkimuslähete täytetään huolellisesti. Näytepurkit tulee laittaa erilliseen muovipussiin lähetteiden puhtauden varmistamiseksi, vertaa alla. Sekä näytepurkit että lähetteet pakataan huolellisesti, ettei purkkien mahdollisesti avautuessa tai rikkoutuessa syntyisi vuotoja ympäristöön. Näytteet voi toimittaa Ruokavirastoon postitse tai Matkahuollon kautta. Kokonaiset päät kannattaa lähettää Matkahuollon kautta. Rahtikirjaan merkitään, että vastaanottaja maksaa rahtimaksun.

Postitse ja Matkahuollon kautta näytteet lähetetään diagnostisina näytteinä YK-kuljetusnumerolla UN 3373 ja toimitaan seuraavan ohjeen mukaisesti:

Näytteen pakkaaminen Itellan ohjeiden mukaisesti:

Diagnostiset näytteet on pakattava IATA DGR:n pakkausohjeen 650 mukaisesti. Paketin on koostuttava:

 1. Vuotamattomasta primääriastiasta, joka prioniryhmän näytteille tarkoittaa keltakorkkista näytepurkkia (ainemäärä enintään 500 grammaa/astia)
 2. Vuotamattomasta sekundääripakkauksesta
 3. Imeytysaineesta, joka kykenee imemään kaikkien primääriastioiden nestemäisen sisällön. Imeytysaine sijoitetaan primääriastioiden ja sekundääripakkauksen väliin. Imeytysaineena voidaan käyttää käsipyyhkeitä, megasoftia tai imupaperia.
 4. Ulkopakkauksesta, johon sekundääripakkaus asetetaan. Ulkopakkauksen tulee olla riittävän vahva huomioiden sen tilavuus, paino ja aiottu käyttö. Ulkopakkauksen ei tarvitse olla UN-tyyppihyväksytty mutta sen on kestettävä pudotus 1,2 metrin korkeudelta

Pakkauksen merkinnät

Diagnostisia näytteitä lähetettäessä pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät:

 1. DIAGNOSTIC SPECIMEN PACKED IN COMPLIANCE WITH IATA PACKING INSTRUCTION 650
 2. Diagnostisten näytteiden YK-kuljetusnumero UN 3733 merkittynä kulmallaan seisovan neliön sisään, neliön on oltava kooltaan vähintään 50 millimetriä
 3. Näytteiden nettopaino
 4. Lähettäjän tiedot: Nimi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero
 5. Vastaanottajan tiedot: Nimi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero
 6. Lähetyksestä vastaavan henkilön tietoja (nimi ja puhelinnumero) ei vaadita mutta ne on hyvä merkitä.

Kaikki merkinnät voidaan merkitä A4-arkille, joka liimataan tai teipataan paketin päälle.

Tarvittavat asiakirjat

Diagnostisia näytteitä lentoteitse lähetettäessä lähetys vaatii lentorahtikirjan (Airwaybill), johon merkitään lähetyksen sisällöksi: Diagnostic specimen packed in compliance with IATA packing instruction 650.

Vastaanottajalle menevä saatekirje pakataan sekundääripakkauksen ja ulkopakkauksen väliin, muut asiakirjat jäävät paketin ulkopuolelle.

BSE-näytepaketti postitetaan Ruokavirastoon täyttämällä Itellan asiakaspalautuskortti, rasti kohtaan maksaja muu kuin lähettäjä, ja korttiin kirjoitetaan maksajan sopimustunnus 602153. Paketti saapuu perille seuraavana päivänä iltapäivällä. Ruokaviraston BSE-/scrapie-pakettikortteja käyttämällä näytteet tulevat Ruokavirastoon yleensä seuraavaksi päiväksi kello yhdeksään mennessä. BSE-/scrapie-pakettikortteja voi tilata Ruokaviraston lähettämöstä.

Matkahuollon kautta näytteitä lähetettäessä käytetään matkahuollon omaa rahtikirjaa, vastaanottajan osoitteeksi merkitään Ruokavirasto prionilaboratorio, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, rahtikirjaan merkitään rasti ruutuun vastaanottaja maksaa.

Pakkausohjeet löytyvät Matkahuollon sivuilta.

Lähetysosoite

Ruokavirasto Helsinki 

Ruokavirasto, virologia/prionilaboratorio, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Ruokavirasto Kuopio (vain kokonaiset päät) 

 • tuonti: Ruokavirasto Kuopio, Neulaniementie 4 
 • linja-autorahti: Ruokavirasto Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Ruokavirasto Oulu (vain kokonaiset päät) 

 • tuonti: Ruokavirasto Oulu, Elektroniikkatie 5 
 • linja-autorahti: Ruokavirasto Oulu, Matkahuolto Oulu

Ruokavirasto Seinäjoki (vain kokonaiset päät) 

 • tuonti: Ruokavirasto Seinäjoki, Keskuskatu 23 
 • linja-autorahti: Ruokavirasto Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki
Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2019