Hengitystietulehdukset

Hengitystietulehduksiin liittyvät tutkimukset

Hengitystietulehdusongelmissa yhden näytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on tutkia näytteitä useammasta sairastuneesta eläimestä.

Tulehdusten aiheuttajaa voidaan selvittää seuraavista näytteistä:

 • Patologiseen tutkimukseen lähetetyt näytteet (kokonaiset kuolleet eläimet, keuhkonäytteet)
 • Sierainlimanäytteet 
  • bakteriologinen tutkimus: esim. aivastustauti (toksinen Pasteurella multocida), Bordetella bronchiseptica 
  • virologinen tutkimus: sikainfluenssa
 • Verinäytteet 
  • porsasyskä, sikainfluenssa, seurantatutkimukset

Sikojen hengitystietulehdukset - näytteenotto ja tutkimukset - esite (pdf)

Kokonainen eläin tai keuhko-sydänpaketti

Näyte

Kokonainen eläin tai keuhko-sydänpaketti patologiseen tutkimukseen, jossa otetaan näytteet jatkotutkimuksiin. Näytteet eläimistä, joilla on ollut selviä yskäoireita tai hengitysvaikeuksia. Huomioitava, että antibioottilääkitys vaikuttaa bakteeritutkimuksiin. Tämän vuoksi tutkittaville eläimille annetut lääkitykset tulee mainita lähetteessä.

Tutkimukset

Patologisanatominen ja histologinen tutkimus sekä bakteriologinen tutkimus. Tarvittaessa tutkimus myös virusinfektioiden (sikainfluenssa, circovirus (PCV2)) varalta. Tutkimusten avulla voidaan arvioida eri taudinaiheuttajien merkitystä suhteessa hengitysteissä todettuihin tulehdusmuutoksiin.

Hinnastossa on hinnat eri ikäisten sikojen ja elinnäytteiden tutkimuksille.

Bakteriologisessa tutkimuksessa keuhkotulehdusmuutoksista voidaan todeta mm. seuraavat tartunnat:

 • Actinobacillus pleuropneumoniae (paiseinen keuhko- ja keuhkokalvontulehdus)
 • Haemophilus parasuis (aiheuttaa myös ns. kuljetustautia)
 • Bordetella bronchiseptica (erityisesti pikkuporsaat)
 • Pasteurella multocida
 • Streptokokkitartunnat

Lähetys

Näytteiden tulee olla laboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä, perjantaina ei tule ottaa eikä lähettää näytteitä. Lähetä näytteet pikalähetyksenä Helsingin, Kuopion tai Seinäjoen toimipaikkaan, tai tuo ne itse. Lähetysohjeet ja -osoitteet

Sierainlimanäytteet (näytteet bakteriologiseen tai sikainfluenssatutkimukseen)

Sierainlimanäytteitä voidaan lähettää sekä bakteriologiseen tutkimukseen että tutkimukseen sikainfluenssavirustartunnan varalta. Näytteenoton lähtökohdat ovat näissä erilaiset, ja samoista näytteistä ei voida tehdä molempia tutkimuksia, koska näytteitä varten on tutkimuksesta riippuen olemassa omat kuljetuselatusaineensa (kuljetuselatusaine bakteriologiseen tutkimukseen lähetettäville näytteille ja viruskuljetuselatusaine).

1. Epäily bakteerin aiheuttamasta ylempien hengitysteiden tulehduksesta – sierainlimanäytteet

Näytteenottovälineet

Bakteriologiseen tutkimukseen lähetettäville näytteille tarkoitetut kuljetuselatusaineputket, joissa on alumiinivartinen näytteenottotikku. Alumiinivartista näytteenottotikkua suositellaan, jotta riski tikun katkeamisesta näytteenoton yhteydessä olisi mahdollisimman pieni.

Tutkimukset

Bakteriologinen tutkimus toksiinia tuottavan Pasteurella multocidan (aivastustaudin aiheuttaja) ja Bordetella bronchiseptican varalta.

Näytteet

Sierainlimanäyte otetaan vanupuikolla syvältä sierainontelon limakalvolta erityisesti, jos näytteenotto liittyy aivastustautiepäilyyn. Näytteiden tulee olla selvästi oireilevista sioista.

Hinnastossa on tutkimuspakettihinta 3–5 näytteelle, ja tarvittava näytemäärä arvioidaan tapauskohtaisesti.

Sikava-terveysluokitusrekisterin kansallisella tasolla edellytetään vapautta aivastustautitartunnasta. Epäiltäessä mahdollista aivastustautitartuntaa tilan koko ja tilan merkitys mahdollisena tartunnanlevittäjänä voivat lisäksi vaikuttaa tutkittavaksi lähetettävien näytteiden lukumäärään.

Lähetys

Näytteiden tulee olla laboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä, perjantaina ei tule ottaa eikä lähettää näytteitä. 

Jos kyseessä ovat näytteet, joiden maksajaksi on sovittu joku muu kuin tilan omistaja, lähetteeseen merkitään maksaja sekä maksajatahon yhteyshenkilö, jonka kanssa laskutuksesta on erikseen sovittu. Lähetteeseen merkitään myös se, kenelle keille tutkimustulos lähetetään tiedoksi. 

Lähetä näytteet Ruokaviraston eläintautibakteriologian laboratorioon Helsinkiin. Lähetysohjeet ja -osoitteet

2. Epäily akuutista sikainfluenssavirustartunnasta - sierainlimanäytteet

Näytteenotosta epäiltäessä sikainfluenssaa on olemassa oma ohje.

Verinäytetutkimukset (porsasyskä ja sikainfluenssa)

Verinäytetutkimuksia voidaan tehdä epäiltäessä porsasyskätartuntaa tai sikainfluenssatartuntaa. Molemmista on oma erillinen näytteenotto-ohjeensa.

Seurantatutkimukset lakisääteisesti vastustettavien hengitystieoireita aiheuttavien sikatautien varalta (maksuton)

Tutkimukset

Eläintautivirologian laboratoriossa tehdään vuosittain seurantatutkimuksia sellaisten lakisääteisesti vastustettavien sikatautien varalta, joihin voisi liittyä sikojen hengitystiesairauden oireita. Tällaisia sikatauteja ovat Aujeszkyn tauti ja PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome). TGE (transmissible gastroenteritis) seurannan yhteydessä seurataan myös PRCV:n (porcine respiratory coronavirus) esiintymistä. Näitä hengitystieoireita aiheuttavia virustauteja ei ole todettu Suomessa.

Näytteet

Seerumiverinäytteet. Pääosa seurantanäytteistä otetaan teurastamoilla sikojen teurastuksen yhteydessä. Seurantatutkimuksiin voidaan sisällyttää myös sikojen hengitystieoireiden takia tutkittavaksi lähetettyjä verinäytteitä.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.9.2020