Virologiset näytteet

Yleisiä ohjeita

Tautikohtaisia ohjeita eläinlajeittain löytyy valikosta vasemmalta.

Hyvä näyte

  • otettu niin aseptisesti kuin mahdollista
  • näytettä on riittävästi
  • verinäyte otettu mieluiten vakuumitekniikalla
  • otettu nopeasti oireiden ilmaannuttua
  • sivelynäytteet on otettu nukkatikuilla ja lähetetty mieluiten viruksille tarkoitetussa kuljetuselatusaineputkessa (kaupallisesti saatavana esimerkiksi UTM-RT tai Virocult); bakteriologisille näytteille tarkoitettuja elatusaineita ei saa käyttää!
  • jäähdytetty ja säilytetty +4 °C lämpötilassa (jääkaapissa) ennen lähetystä
  • näyteputket/purkit on merkitty selvästi ja mukana on lähete, jossa tarvittavat lisätiedot

Lähetteet

Lähetteen huolelliseen ja kattavaan täyttämiseen on syytä kiinnittää huomiota. Taustatietokohtaan toivotaan, että lähettäjä täyttää oireiden keston ja laadun lisäksi myös tiedon eläimen rokotushistoriasta ja mahdollisista käynneistä ulkomailla tai siirroista pitopaikasta toiseen sekä hoitavan eläinlääkärin epäilemästä taudista. 

Lähetys

Viruskuljetuselatusaineiden käyttö on suositeltavaa. Näytteiden tulisi olla laboratoriossa lähetystä seuraavana päivänä. Katso näytteiden pakkausohjeet sekä lähetysohjeet ja -osoitteet. Voit myös tuoda näytteet itse kyseisiä tutkimuksia tekevään Ruokaviraston toimipaikkaan. Lämpimänä vuoden aikana suositellaan kylmävaraajan käyttöä. Lähettäjä maksaa lähetyskulut.

Virologian tutkimusyksikön tehtävinä ovat eläinten virus- ja prionitauteihin liittyvä tieteellinen tutkimus, virus- ja prionitautien diagnostiikka, infektioepidemiologia ja asiantuntemus sekä eläinrokotteiden erävapautus ja eläinrokotteiden käyttöön liittyvä neuvonta ja tieteellinen tutkimus. Yksikkö osallistuu eläintautiepidemioiden selvityksiin ja eläintautien ja eläintautiriskien torjuntaan. Virologian pääprosessi toimii myös eläinten vastustettavien virustautien kansallisena EU-vertailulaboratoriona.

Lisätietoja:

Virologia, tutkimusyksikön johtaja Tuija Gadd, puhelin 050 357 0328
Siipikarja- ja kalavirologia,  jaostopäällikkö Tiina Nokireki, puhelin 050 413 1687
Sorkkaeläinvirologia, jaostopäällikkö Laura London, puhelin 050 570 2916
Yhteydenotot s-postilla: etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Siipikarja- ja kalavirologia

Siipikarja- ja kalavirologian alaprosessin tehtäviin kuuluvat siipikarjan ja lintujen, kalojen ja sammakkoeläinten, hevosten, koirien, kissojen sekä turkiseläinten virustautien diagnostiikka sekä niihin liittyvä tieteellinen tutkimus. Alaprosessi toimii myös yllä mainittujen eläinlajien vastustettavien virustautien, muun muassa lintuinfluenssan, Newcastlentaudin, rabieksen, hevosen näivetystaudin sekä kalojen virustautien (muun muassa VHS-tauti eli kalojen verenvuotoseptikemia) osalta kansallisena EU-vertailulaboratoriona.

Lisätietoja:

Siipikarja ja linnut: Niina Tammiranta, erikoistutkija, puhelin 040 489 3377
Kalat ja sammakkoeläimet: Tuija Kantala, erikoistutkija, puhelin 050 323 6050
Hevoset, koirat, kissat ja turkiseläimet: Laura London, puhelin 050 570 2916
Rabies: Tiina Nokireki, jaostopäällikkö, erikoistutkija, puhelin 050 413 1687

Sorkkaeläinvirologia

Sorkkaeläinvirologian alaprosessin tehtäviin kuuluvat sikojen, nautojen, lampaiden, vuohien ja muiden märehtijöiden virustautien sekä prionitautien diagnostiikka sekä niihin liittyvä tieteellinen tutkimus. Alaprosessi toimii myös prionitautien sekä märehtijöiden ja sikojen vastustettavien virustautien, muun muassa BSE:n, scrapien sekä muiden TSE-tautien, suu- ja sorkkataudin, sinikielitaudin (bluetongue), afrikkalaisen sikaruton ja klassisen sikaruton osalta kansallisena EU-vertailulaboratoriona.

Lisätietoja:

Märehtijät (muun muassa naudat, siat, lampaat, vuohet): Laura London, jaostopäällikkö, erikoistutkija, puhelin 050 570 2916
Prionitaudit: Sirkka-Liisa Korpenfelt, erikoistutkija, puhelin 050 351 0308

Sivu on viimeksi päivitetty 9.2.2021