Viljalaboratorion palvelut

Ruokaviraston viljalaboratorio tutkii viljan laatua ja turvallisuutta. Edistämme kotimaisen viljan käyttöä ja kilpailukykyä tuottamalla viljaan liittyvää tietoa sekä laboratorio- ja koulutuspalveluita.

Analyysipalvelut

Teemme viljan käyttölaadun määrityksiä asiakkaiden tilauksesta esimerkiksi viljan vientiä, viljakaupan jälkitarkastusta ja laadun varmistusta varten. Laboratoriotoiminnan pätevyys ja tulosten oikeellisuus on osoitettu kansainvälisten kriteerien mukaisella arvioinnilla ja akkreditoinnilla, jonka on myöntänyt FINAS-akkreditointipalvelu. Laboratoriomme on myös kansainvälisen vilja ja rehualan kauppajärjestö Gaftan (The Grain & Feed Trade Association) hyväksymä testauslaboratorio.

Ruokaviraston laboratorio lähettää tulokset tutkimistaan näytteistä suojatulla sähköpostilla 1.1.2021 alkaen

Ruokavirasto lähettää 1.1.2021 alkaen suojatulla sähköpostilla laboratorion tutkimustodistukset, joiden toimitustavaksi on valittu sähköposti (uutinen 2. joulukuuta 2020).

Ohje suojatun sähköpostin käytöstä Ruokaviraston laboratorion asiakkaille (pdf)

NIT–Viljaverkko

Ruokavirasto on hallinnoija ja referenssilaboratorio NIT-Viljaverkossa, joka parantaa viljan analysoinnin luotettavuutta. Viljaverkossa on masterlaite, johon verrataan kymmenien käyttölaitteiden tulostasoa. Masterlaiteen tulostasoa verrataan referenssimenetelmiin vuosittain uuden sadon näytteillä. Viljaverkkoon kuuluvat laitteet standardoidaan eli säädetään samaan tulostasoon vuosittain.

NIT-laitteella voidaan määrittää kokojyväviljasta, öljy- tai palkokasveista muun muassa kosteus-, proteiini-, tärkkelys- ja öljypitoisuus ja hehtolitrapaino. Analyysituloksien perusteella viljaerät voidaan niiden laadun mukaan ohjata eri käyttötarkoituksiin rehu- ja elintarviketeollisuudessa. Viljakaupassa hinnoittelu ja viljan vastaanotto tai viljaerän hylkääminen tapahtuu usein NIT-laitteen tulosten perusteella, joten viljan laatutekijöiden luotettava määrittäminen on viljantuottajan etu.

Viljaverkko on ollut toiminnassa vuodesta 2000 lähtien ja siihen voidaan liittää FOSS:n Infratec ja Pertenin Inframatic laitteita.

Lähete Viljaverkon tasontarkistusnäytteitä varten

Lajikekokeiden vehnälajikkeiden laadun arviointi

Viljalaboratorio määrittää Suomen virallisiin lajikekokeisiin kuuluvien kevät- ja syysvehnälajikkeiden leivontalaadun. Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien lajikkeiden viljelyarvo Suomen olosuhteissa. Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa virallisten lajikekokeiden järjestämisestä Suomessa.

Kasvilajikeluettelo

Referenssinäytteet ja laitetarkastukset

Viljalaboratorio toimittaa referenssinäytteitä pikalaitteiden tarkastusta varten ja tekee laitetestauksia vilja-alan yrityksille.

Koulutus

Viljalaboratorio järjestää tilauksesta koulutusta viljan käyttölaadusta ja laadunmäärityksestä.

Yhteyshenkilöt

  • yksikönjohtaja Elina Sieviläinen, puhelin 040 848 6094, elina.sievilainen@ruokavirasto.fi
  • tutkija Anne Mäittälä, puhelin 040 740 1300, anne.maittala@ruokavirasto.fi
Sivu on viimeksi päivitetty 16.9.2022