Viljalaboratorion palvelut

Ruokaviraston viljalaboratorio tutkii viljan laatua ja turvallisuutta. Edistämme kotimaisen viljan käyttöä ja kilpailukykyä tuottamalla viljan laboratoriopalveluita, tuotamme viljan laatuun ja turvallisuuteen liittyvää tietoa ja järjestämme koulutusta alan toimijoille.

Analyysipalvelut

Voit tilata viljan laadun tutkimuksia Ruokaviraston viljalaboratoriosta (Helsinki).  Teemme viljan käyttölaadun määrityksiä asiakkaiden tilauksesta esimerkiksi viljan vientiä, sisämarkkinakauppaa, viljakaupan jälkitarkastusta tai omaa laadun varmistusta varten. Laboratoriotoiminnan pätevyys ja tulosten oikeellisuus on osoitettu kansainvälisten kriteerien mukaisella arvioinnilla ja akkreditoinnilla, jonka on myöntänyt FINAS-akkreditointipalvelu. Laboratoriomme on myös kansainvälisen vilja ja rehualan kauppajärjestö Gaftan (The Grain & Feed Trade Association) hyväksymä testauslaboratorio. 

Meiltä voit tilata mm. seuraavia viljan, palkokasvien ja öljykasvien laadun tutkimuksia:

 • kosteuspitoisuus (referenssimenetelmä tai NIT-pikamenetelmä)
 • proteiinipitoisuus (referenssimenetelmä tai NIT-pikamenetelmä)
 • hehtolitrapaino (viljankoettimella tai NIT-pikamenetelmä)
 • tärkkelyspitoisuus ohra ja vehnä (NIT-pikamenetelmä)
 • sakoluku
 • rikka- ja roskapitoisuus (vain viljat): sis. esim. pienten jyvien määrä, jyväkoko seulomalla, vieraiden jyvien määrän
 • mallasohran lajittelu
 • mallasohran vetyperoksidi-itävyys
 • DON-hometoksiinipitoisuus (pikamenetelmä, sivuvirtaustesti, vain viljat)
 • torajyvien määrä
 • vehnäjauhon ekstenso -ja farino
 • kostea sitko
 • Zeleny-luku
 • tuhkapitoisuus (viljat, jauhot)

Hinnasto ja laskutus

Laboratoriotutkimukset ovat maksullisia, hinnasto
Lasku toimitetaan erikseen.

Näytteenotto-ohje

Ota tutkittavasta viljaerästä edustava näyte. Ota siirrettävästä viljavirrasta tasaisin väliajoin samansuuruisia osanäytteitä koko siirron ajan. Jos kyseessä on varastossa oleva viljaerä, ota näyte näytteenottokairalla eri puolilta erää.

Yhdistä osanäytteet kokoomanäytteeksi. Sekoita tämä näyte huolellisesti. Ota viljaa noin 2 litran näyte tiiviiseen muovipussiin ja lähetä se tilauslomakkeen kanssa viljalaboratorioomme.

Kannella suljettu kokoomanäyte kannattaa säilyttää varastotiloissa mahdollisia myöhempiä analyysejä varten.

Tutkimustulokset

Aloitamme tutkimukset mahdollisimman pian, kun näyte on saapunut laboratorioon. Saat tutkimustulokset 10 työpäivän kuluessa näytteen saapumisesta. Kiireellisissä tapauksissa 2 työpäivässä.

Laboratorion tutkimustulokset toimitetaan tutkimustodistuksena, jonka saat postitse tai turvasähköpostilla. Suosimme tulosten antamisessa turvasähköpostia. Sähköposti myös nopeuttaa tulosten saamista. Noudata turvasähköpostin mukana tulevaa ohjetta tutkimustodistuksen avaamisessa.

Ohje suojatun sähköpostin käytöstä Ruokaviraston laboratorion asiakkaille (pdf)

NIT–Viljaverkko

Ruokavirasto on hallinnoija ja referenssilaboratorio NIT-Viljaverkossa, joka parantaa viljan analysoinnin luotettavuutta Suomessa. Viljaverkossa on masterlaite, johon verrataan NIT-Viljaverkon jäsenten kymmenien käyttölaitteiden tulostasoa. Masterlaiteen tulostaso varmistetaan referenssimenetelmin vuosittain uuden sadon näytteillä. Viljaverkkoon kuuluvat laitteet standardoidaan eli säädetään samaan tulostasoon vuosittain.

NIT-laitteella voidaan määrittää kokojyväviljasta, öljy- tai palkokasveista muun muassa kosteus-, proteiini-, tärkkelys- ja öljypitoisuus ja hehtolitrapaino. Analyysituloksien perusteella viljaerät voidaan niiden laadun mukaan ohjata sopivaan käyttötarkoitukseen rehu- ja elintarviketeollisuudessa. Viljakaupassa hinnoittelu ja viljan vastaanotto tai viljaerän hylkääminen tapahtuu usein NIT-laitteen tulosten perusteella, joten viljan laatutekijöiden luotettava määrittäminen on viljantuottajan etu.

Viljaverkko on ollut toiminnassa vuodesta 2000 lähtien ja siihen voidaan liittää FOSS:n Infratec ja Pertenin Inframatic laitteita.

Lähete Viljaverkon tasontarkistusnäytteitä varten
Yhteydenotot: nitviljaverkko@ruokavirasto.fi

Lajikekokeiden vehnälajikkeiden leivontalaadun arviointi

Viljalaboratorio määrittää Suomen virallisiin lajikekokeisiin kuuluvien kevät- ja syysvehnälajikkeiden leivontalaadun. Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien lajikkeiden viljelyarvo Suomen olosuhteissa. Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa virallisten lajikekokeiden järjestämisestä Suomessa.

Kasvilajikeluettelo

Koulutus

Viljalaboratorio järjestää tilauksesta koulutusta viljan käyttölaadusta ja luotettavasta laadunmäärityksestä alan toimijoille.

Yhteystiedot

Viljalaboratorio

Kasvianalytiikan yksikkö

Viljalaboratorio, Ruokavirasto
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.3.2024