Eviran Vertailulaboratoriotoiminta 2017

Evira toimii EU:n kansallisena vertailulaboratoriona yhteensä yli 40 tutkimusalalla:

- elintarvikkeiden, rehujen ja lannoitteiden mikrobiologisen, parasitologisen ja kemiallisen turvallisuuden analytiikka (23 vertailulaboratorion aluetta)
- eläintautien ja zoonoosien diagnostiikka (18 vertailulaboratorion aluetta).

Osana vertailulaboratorion tehtävää Evira seuraa ja ohjaa hyväksyttyjen laboratorioiden toimintaa. Vuonna 2017 Evira on järjestänyt hyväksytyille laboratorioille koulutusta ja neuvontaa sekä vertailututkimuksia. 

Lisätietoja:

laatupäällikkö Päivi Kähkönen, p. 050 573 8825, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi

linkit:
Vertailulaboratoriotoiminta 2017 (raportti)
Vertailulaboratoriotoiminta Ruokaviraston verkkosivuilla
Hyväksytyt laboratoriot (luettelo ja menetelmät)

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2019