STEC tutkimuksia tekevät laboratoriot: lähete elintarvikenäytteiden rikastusliemien jatkotutkimuksia varten

STEC rikastusliemien jatkotutkimukset -lähete löytyy nyt Ruokaviraston elintarvikemikrobiologisten lähetteiden nettisivulta. Laboratorioiden pyydetään käyttävän sitä lähettäessään STEC jatkotutkimusnäytteitä Ruokavirastoon.

STEC -tutkimuskokonaisuus on monivaiheinen ja lähetteeseen on siksi poikkeuksellisesti lisätty myös ohjeita laboratorioille tutkimusten koordinointiin. Laboratorioiden on toimitettava kaikki elintarvikenäytteiden alustavat positiiviset STEC-rikastusliemet Ruokavirastoon. Kylmäsäilytetyn rikastusliemen on oltava perillä Ruokavirastossa 4 vrk sisällä rikastuksen päättymisestä. Sujuvan jatkotutkimuksen varmistamiseksi viranomaisnäytteiden tutkimukset tapahtuvat kotimaassa, Ruokaviraston nimeämissä STEC -tutkimuksia tekevissä laboratorioissa.

Myös ulkomailta alihankittujen STEC-omavalvontatutkimusten osalta kotimaisen hyväksytyn laboratorion velvollisuutena on huolehtia, että rikastusliemet toimitetaan Ruokavirastoon määräajassa. Jos omavalvonta-asiakkaan kanssa on erikseen sovittu alustavan tuloksen riittävän vastaukseksi, tutkimukset Ruokavirastossa ovat maksuttomia, eikä niitä raportoida asiakkaalle. Näytteet, joissa on todettu STEC-toksiinigeenejä, katsotaan elintarvikelain 40 §:n mukaisiksi terveysvaaraan viittaaviksi tutkimustuloksiksi. Laboratorioasetuksen 14 § edellyttää laboratorioita toimittamaan Ruokavirastoon terveysvaaraan viittaaviin tutkimustuloksiin liittyvät eristetyt mikrobikannat sekä elintarvikenäytteet. Tällaisiksi katsotaan myös alustavat positiiviset STEC-rikastusliemet.  

STEC ruokamyrkytysepäilynäytteiden tutkimukset tehdään kokonaisuudessaan Ruokavirastossa. Ruokamyrkytysepäilynäytteille on oma lähetteensä.

Katso myös aiempi tiedote Elintarvikkeiden viranomaisvalvontaan liittyvät STEC-tutkimukset teetettävä kotimaassa

Lisätietoja: erikoistutkija Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2020