Anvisning till den som implanterar mikrochipp

Ett mikrochipp implanteras av en veterinär eller av en person som har behörighet att implantera det. Mikrochippet placeras i första hand mellan skulderbladen eller i andra hand på hals- eller nackområdet.

 

Identifieringsintyg

Förordningen förpliktar ID-märkaren att ge hundens innehavare ett identifieringsintyg. Från och med 1.1.2023 utfärdas ett identifieringsintyg för alla hundar som id-märkts. Hundar som tidigare identitetsmärkts kan anmälas till registret utan identifieringsintyg, det är inte nödvändigt och finns inga orsaker till att skriva identifieringsintyg retroaktivt. I identifieringsintyget antecknas de uppgifter som behövs för registrering av hunden.

Informationsinnehåll:

  1. uppgifter om hundinnehavaren (innehavarens namn, personbeteckning, näradress, e-postadress och telefonnummer)
  2. identifieringskoden för det mikrochipp som implanterats i hunden
  3. hundens födelsetid eller en uppskattning av födelsetiden om födelsetiden saknas
  4. hundens ras eller om ras saknas en beskrivning av hundens yttre kännetecken (t.ex. storlek)
  5. kön
  6. färg
  7. hundens namn så som hundens innehavare har uppgett det
  8. hundens födelseland, om annat än Finland
  9. namn och adress för den som implanterat mikrochippet
  10. datum för implanteringen av mikrochippet

 

Identifieringsintyget kan utfärdas till hundens innehavare i blankettform på papper eller elektroniskt. Identifieringsintyget kan vara fritt formulerat, men uppgifterna ska uppfylla kraven i förordningen. En mall för identifieringsintyget finns på Livsmedelsverkets webbplats (första registreringen av en hund eller flera hundar). På identifieringsintyget fylls i de uppgifter som hundens innehavare har lämnat. Uppgifterna om hunden kan senare ändras i hundregistret, till exempel i fråga om namn eller uppskattad vuxenstorlek.

Det är inte nödvändigt att begära uppgifter om hundens innehavare för ett identifieringsintyg i blankettform. Innehavaren kan instrueras att själv fylla i blanketten till denna del.

 

ID-märkarens bokföringsskyldighet

Den som implanterar mikrochipp ska föra en förteckning över alla de mikrochipp som hen implanterat och datumet för implanteringen samt över de identifieringsintyg som hen har utfärdat. Kopior av identifieringsintygen behöver inte sparas.

Det finns inga närmare bestämmelser om i vilken form förteckningen ska föras eller om förvaringstiden.

När hunden är mikrochippad, registrera hunden i registret antingen i hundregistrets elektroniska tjänst eller med blankett.

Sidan har senast uppdaterats 19.6.2024