Hundar, katter och fretter

Ingen märkning eller registrering förutsätts för närvarande av hund, katt eller frett, om dessa hålls som hobby- eller sällskapsdjur och inte förs ut ur landet. Det finns dock redan bestämmelser om obligatorisk identifiering och registrering av hund, och kravet träder i kraft den 1 januari 2023. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Hundregister.

Djurhållningplatserna för hundar, katter och fretter behöver inte registreras ifall de hålls som hobby- eller sällskapsdjur och inte flyttas emellan länderna. Om hundar, katter eller fretter hålls yrkesmässigt eller annars storskaligt, ska en anmälan enligt djurskyddslagen göras till Regionförvaltningsverket och dessutom bör djurhållningsplatsen registreras enligt djurhälsolagen (EU) 2016/429. I praktiken kan båda anmälningsplikterna skötas med samma anmälan till Regionförvaltningsverket. I samband med anmälan registreras verksamhetsplatsen till djurhållningsplatsregistret och då får den tillika ett individuellt registreringsnummer. Anmälningsskyldigheten gäller yrkesmässig eller annars storskalig försäljning, förmedling, uthyrning, uppfödning, träning och dressyr av sällskaps- eller hobbydjur samt omhändertagande av djur för förvaring och vård och meddelande av undervisning i användningen av djur. Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Anmälningspliktig djurhållning. Verksamheten som gäller djuren bör journalföras både enligt djurskyddslagen och djurhälsolagen.

Märknings- och registreringkraven vid förflyttning av hobby- och sällskapsdjur

Hundar, katter och fretter ska vara märkta och ha en identitetshandling, om de förs ut ur landet. Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Import och export/Hundar, katter och illrar.

Registrering av djurhållningsplatser vid förflyttning av sällskapsdjur i kommersiellt syfte mellan EU-medlemsstater

EU:s djurhälsolag (AHL) som trädde i kraft den 21 april 2021 förutsätter att ett individuellt registernummer för avgångs- och ankomstsanläggningen antecknas i de hälsointyg som används vid förflyttningar av hundar, katter och fretter i kommersiellt syfte mellan medlemsstater.

Ifall det är fråga om förflyttning av sällskapsdjur som annars kräver verksamhetsanmälan (t ex djurskyddslagens anmälningspliktiga verksamhet gällande djurförmedling) kan i djurhälsointyget användas djurhållningsplatsens individuella registreringsnummer. Din egen djurhållningsplats individuella registernummer kan du försäkra dig av Regionalförvaltningsverket.

Ifall det är frågan om verksamhet som inte kräver annan anmälan, ett registreringsnummer för mottagaren krävs inte då en privatperson för in en hund, katt eller iller då det är frågan om en engångsföreteels.

Sidan har senast uppdaterats 11.10.2022