Fågelinfluensa bland frilevande fåglar

Smittade zoner som upprättats på grund av högpatogen fågelinfluensa bland vilda fåglar

Det finns för närvarande inga giltiga smittade zoner.

Livsmedelsverket har den 20.7.2023 upprättat en smittad zon kring platserna där högpatogen fågelinfluensa förekommer för att förhindra des spridning till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap. Livsmedelsverket utvidgade smittzonen 25.7.2023. Livsmedelsverket ändrade de åtgärder för förhindrande av smittspridning som gäller i den smittade zonen från och med 16.10.2023. Förordnandet enligt vilket andra än nödvändiga besök av personer på djurhållningsplatser är förbjudna upphävdes.

Smittzonen omfattar landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten samt nu även landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Birkaland och Päijänne-Tavastland (bilaga1). Beslutet träder omedelbart ikraft.

Den smittade zonen kommer att avskaffas när Livsmedelsverket bedömer att det inte längre finns något behov av det för att förhindra spridning av fågelinfluensan. Livsmedelsverket informerar separat om avskaffandet av zonen. Den smittade zonen har avvecklats 8.11.2023.

Den smittade zonen – åtgärder och begränsningar

Åtgärder i den smittade zonen för förhindrande av smittspridning från och med 16.10.2023

  • Besökare vid djurhållningsplatser för fjäderfä och fåglar i fångenskap ska ta på sig skyddskläder som används enbart på djurhållningsplatsen och byta skor vid ingång och utgång. Dessutom ska besökare tvätta och desinficera händerna vid in- och utgången till djurhållningsplatsen. Om handtvätt inte är möjligt att utföra ska händerna i alla fall desinficeras
  • Fåglarnas foder och strö ska förvaras så att viltlevande fåglar inte kommer i beröring med dem.

Det är förbjudet att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap utomhus

Förbudet gäller också anläggningar som bedriver ekologisk produktion.

Förbudet gäller emellertid inte:

  • permanenta anläggningar där det i huvudsak hålls djur som tillhör vilda arter för att förevisas för allmänheten (djurparker)
  • friflygning från duvslag
  • hägnade ratiter, eller
  • sådana anläggningar där utehägnen är helt och hållet inhägnade och täckta av ett tillräckligt finmaskigt nät eller på något motsvarande sätt så att vilda vatten- och rovfåglar samt måsar och kråkfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä eller fåglar i fångenskap.

Dispens

Regionförvaltningsverket kan på ansökan i ett enskilt fall bevilja tillstånd att avvika från ett förbud eller en begränsning som ska följas inom den smittade zonen, om avvikandet inte medför en risk att sjukdomen sprider sig.

Anmäl misstankar om fågelinfluensa till den kommunala veterinären

Ägaren till fjäderfä eller hobbyfåglar ska omedelbart lämna en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären, om han lägger märke till sådana sjukdomssymptom hos sina fåglar, som tyder på fågelinfluensa. Utöver sjukdomssymptomen kan också följande förändringar tyda på att fågelinfluensa förekommer bland fjäderfät:

  • en minskning av foder- och vattenförbrukningen
  • minskning av äggproduktionen med eller
  • en höjning av dödlighetsgraden

Efter att ha tagit emot anmälan bedömer den officiella veterinären situationen och, om ingen annan uppenbar orsak till förändringarna finns, sänder veterinären prov av fåglarna till Livsmedelsverket för undersökning.

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2023