Australien

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Australien. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Australien har på senare år exporterats bl.a. alkoholdrycker, kvarnindustriprodukter, frysta fiskprodukter, bageriprodukter och mjölkprodukter.

Ta del av kraven på export till Australien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Produktspecifik information om exportkraven finner du i den australienska myndighetens webbtjänst. Du kan också höra dig för om kraven hos australienska importteamet: imports@agriculture.gov.au.

Livsmedel

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Australien. Finland och Australien har inte någon officiellt överenskommen djurhälsointygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt djurhälsointyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Svinkött

Export av rått svinkött till Australien är möjlig endast från anläggningar som Australien godkänt. För registrering av en anläggning kontakta aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar rått svinkött till Australien ska partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Australien överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021