Australien

Från Finland till Australien har på senare år exporterats bl.a. alkoholdrycker, kvarnindustriprodukter, frysta fiskprodukter, bageriprodukter och mjölkprodukter.

Ta del av kraven på export till Australien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Produktspecifik information om exportkraven finner du i den australienska myndighetens webbtjänst. Du kan också höra dig för om kraven hos australienska importteamet: imports@agriculture.gov.au.

Livsmedel

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Australien. Finland och Australien har inte någon officiellt överenskommen veterinärintygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt veterinärintyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Svinkött

Export av rått kött till Australinen är möjlig endast från anläggningar som Australien godkänt. För registrering av en anläggning kontakta aasia@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020