Indonesien

Från Finland till Indonesien har på senare år exporterats bl.a. choklad.

Ta del av kraven på export till Indonesien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

Mjölkprodukter

För närvarande är det inte möjligt att exportera mjölkprodukter från Finland till Indonesien. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2016 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt mjölkprodukter, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2020