Indonesien

Från Finland till Indonesien har på senare år exporterats bl.a. choklad.

Ta del av kraven på export till Indonesien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Mjölkprodukter

För närvarande är det inte möjligt att exportera mjölkprodukter från Finland till Indonesien. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2016 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt mjölkprodukter, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Trävaror

Certifikat för växternas sundhet (Phytosanitary Certificate) krävs vanligtvis för trävararor som exporteras till länder utanför EU. Certifikat utfärdas av Livsmedelsverket för trävaror som har inspekterats. Läs mer om export av trävaror (på finska).

 

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2021