Nya Zeeland

Från Finland till Nya Zeeland har på senare år exporterats bl.a. svinkött och alkoholdrycker.

Ta del av kraven på export till Nya Zeeland med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Du kan söka fram exportkrav också på den nyzeeländska myndighetens webbplats.

Livsmedel

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Nya Zeeland. Finland och Nya Zeeland har inte någon officiellt överenskommen veterinärintygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt veterinärintyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Svinkött och svinköttsprodukter

Export av svinkött till Nya Zeeland förutsätter inte någon registrering av anläggningen via Livsmedelsverket. Då ditt företag exporterar svinkött eller svinköttsprodukter till Nya Zeeland måste partiet åtföljas av ett TRACES-intyg. I intyget som EU-kommissionen och Nya Zeeland överenskommit om har skilt för olika CN/HS-koder fastställts vilka produkter som får exporteras till landet med intyget.

Veterinärintyget får du av den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. TRACES-intyget söks och beviljas i det elektroniska systemet för TRACES-intyg.

Levande djur, könsceller och embryon

Embryon och sperma från nötkreatur

EU och Nya Zeeland har överenskommit om  TRACES-intyg för in vivo-producerade embryon från nötkreatur och sperma från nötkreatur. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: aasia@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2020