Singapore

Från Finland till Singapore har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, svinkött, choklad och alkoholdrycker.

Ta del av kraven på export till Singapore med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

På SFA:s webbplats har sammanförts en hel del information om kraven på export av livsmedel till Singapore. Nedan finner du ett sammandrag av nyttiga webbplatser som det lönar sig att bli bekant med före export.

Bearbetade livsmedel

Anläggningar som tillverkar bearbetade livsmedel behöver inte registrera sig hos SFA före export. Till exempel honung klassificeras också i Singapore som ett bearbetat livsmedel.

Fisk och fiskeriprodukter

På SFA:s webbplats konstateras att fiskeriprodukter får importeras till landet från alla länder (ostron, räkor undantagna).

Fjäderfäkött och fjäderfäköttprodukter

Export av fjäderfäkött och fjäderfäköttprodukter till Singapore är möjlig endast från anläggningar som godkänts av Singapore. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi. Om ditt företag exporterar fjäderfäkött till Singapore måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. Förhandlingar on utformningen av veterinärintyget för export pågår med den lokala myndigheten i Singapore.

Mer information om Singapores exportkrav för fjäderfäkött och fjäderfäköttprodukter finns på SFAs webbplats.

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Singapore. Finland och Singapore har inte någon officiellt överenskommen veterinärintygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt veterinärintyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Nötkött, renkött och svinkött

Export av nöt-, ren- och svinkött till Singapore är möjlig endast från anläggningar som godkänts av Singapore. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar köttprodukter till Singapore måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Än så länge används följande exportintyg som du kan höra dig för om på aasia@ruokavirasto.fi.

Ägg och äggprodukter

Export av ägg och äggprodukter till Singapore är möjlig endast från anläggningar som godkänts av Singapore. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi. Om ditt företag exporterar ägg eller äggprodukter till Singapore måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. Förhandlingar om utformningen av veterinärintyget för export pågår med den lokala myndigheten i Singapore.

Mer information om Singapores exportkrav för ägg och äggprodukter finns på SFAs webbplats.

 

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2020