Thailand

Från Finland till Thailand har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, fodermedel och alkoholdrycker.

Ta del av kraven på export till Thailand med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Thailand. Finland och Thailand har inte någon officiellt överenskommen veterinärintygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt veterinärintyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Djur, embryon och könsceller

Kläckägg och dunungar

Då ditt företag exporterar kläckägg eller dunungar till Thailand måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Thailand överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Foder, biprodukter och gödselfabrikat

Behandlat animaliskt protein från fjäderfä eller svin avsett som foder

Export av behandlat animaliskt protein från fjäderfä eller svin till Thailand är möjlig endast från anläggningar som Thailand godkänt. Den thailändska myndigheten kontrollerar anläggningarna som ansöker om ett godkännande. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar behandlat animaliskt protein till Thailand måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Thailand överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2020