Eurasiska ekonomiska unionen

Armenien, Kazakstan, Kirgisien, Ryssland och Vitryssland utgör Eurasiska ekonomiska unionen som bildades år 2015. Syftet med unionen är bland annat att produkter ska kunna röra sig fritt mellan dessa länder. Alla medlemsländer i Eurasiska ekonomiska unionen utom Vitryssland är medlemmar i WTO. Innan Eurasiska ekonomiska unionen kom till bildade Kazakstan, Vitryssland och Ryssland en tullunion, med vilken EU har underhandlat bland annat om djurhälsointyg. 

Exportkraven varierar olika produktkategorier emellan

Om du vill exportera levande djur, livsmedel eller foder av animaliskt ursprung till länder inom Eurasiska ekonomiska unionen ska ditt företag i regel vara med i Livsmedelsverkets exporttillsynssystem. Det gäller såväl den som tillverkar produkten som den som lagrar produkten.

Då ditt företag exporterar levande djur, livsmedel eller foder av animaliskt ursprung till länder inom Eurasiska ekonomiska unionen behöver du utöver ett eventuellt anläggningsgodkännande också ett djurhälsointyg som åtföljer partiet. För att få ett djurhälsointyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. 

Djurhälsointyg som man med Tullunionen överenskommit om

Djurhälsointygen som EU-kommissionen och Eurasiska ekonomiska unionen överenskommit om finner du på denna sida. Vad vi vet kan djurhälsointygen som man med Tullunionen överenskommit om användas vid export till alla länder i Eurasiska ekonomiska unionen. Observera att man med en del av länderna inom Eurasiska ekonomiska unionen också överenskommit om landspecifika intyg. Dem finner du under varje enskilt land. 

Intygen är antingen på säkerhetspapper eller så är de TRACES-intyg. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. TRACES-intyget söks och beviljas i det elektroniska systemet för TRACES-intyg. För Rysslands del ska djurhälsointygen framöver fyllas i inom systemet TRACES.

Livsmedel av animaliskt ursprung

Foder till djur

Levande djur och gameter

Tilläggsintyg

Pre-exportintyg

Om din produkt innehåller en sådan råvara av animaliskt ursprung, som härstammar från ett annat EU-land, behöver du för export till Eurasien vanligen ett pre-exportintyg från anläggningen som tillverkar råvaran.

Om ditt företag exporterar till ett annat EU-land finska levande djur eller livsmedel, råvaror eller foder av animaliskt ursprung, som exporteras som sådana eller bearbetade till Eurasiska ekonomiska unionen, måste partiet också i handeln på den inre marknaden åtföljas av ett pre-exportintyg.

Livsmedel och råvaror av animaliskt ursprung

Foder till djur

Levande djur

Eurasiska ekonomiska unionens egna allmänna intyg - EAEU FORM-intyg

För export av alla djur eller produkter av animaliskt ursprung existerar inte något djurhälsointyg som EU och Tullunionen överenskommit om. Då används Eurasiska ekonomiska unionens egna allmänna intyg dvs. så kallade FORMA-intyg.

Eurasiska ekonomiska unionen administrerar FORMA-intygen. Intygsmodellerna kan uppdateras och det lönar sig att kontrollera hos myndigheten i mottagarlandet att de är giltiga. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

 

Sidan har senast uppdaterats 4.10.2021