Eurasiska ekonomiska unionen

Armenien, Kazakstan, Kirgisien, Ryssland och Vitryssland bildar Eurasiska ekonomiska unionen. Syftet med unionen är bland annat att produkter ska kunna röra sig fritt mellan dessa länder. Alla medlemsländer i Eurasiska ekonomiska unionen utom Vitryssland är medlemmar i WTO.

Exportkraven varierar olika produktkategorier emellan

Om du vill exportera levande djur, livsmedel eller foder av animaliskt ursprung till länder inom Eurasiska ekonomiska unionen ska ditt företag i regel vara med i Livsmedelsverkets exporttillsynssystem. Det gäller såväl den som tillverkar produkten som den som lagrar produkten.

Då ditt företag exporterar levande djur, livsmedel eller foder av animaliskt ursprung till länder inom Eurasiska ekonomiska unionen behöver du utöver ett eventuellt anläggningsgodkännande också ett veterinärintyg som åtföljer partiet. För att få ett veterinärintyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. 

Veterinärintygen som EU-kommissionen och Eurasiska ekonomiska unionen överenskommit om finner du på denna sida. Observera att man med en del av länderna inom Eurasiska ekonomiska unionen också överenskommit om landspecifika intyg. Dem finner du under varje enskilt land. För Rysslands del ska veterinärintygen framöver fyllas i inom systemet TRACES. Mer information om det finner du på Rysslands egna sidor. 

Intygen är antingen på säkerhetspapper eller så är de TRACES-intyg. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. TRACES-intyget söks och beviljas i det elektroniska systemet för TRACES-intyg.

För alla djur eller produkter av animaliskt ursprung existerar inte något sådant veterinärintyg för export som EU och Eurasiska ekonomiska unionen överenskommit om. Då används nationellt överenskomna så kallade forma-intyg. Innehållet i dem bygger på mottagarlandets krav eller ett avtal mellan Finland och mottagarlandet.