Vitryssland

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Vitryssland. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Vitryssland hör till Eurasiska ekonomiska unionen. Från Finland till Vitryssland har på senare år exporterats bl.a. fiskprodukter, fjäderfäkött och kvarnindustriprodukter.

Ta del av kraven på export till Vitryssland med hjälp av informationen och länkarna på denna sida och sidorna Eurasiska ekonomiska unionen och godkännande som exportanläggning. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU:s webbplats Access2Markets.

Vitryssland inför importkvoter för vissa livsmedel och jordbruksprodukter som importeras från EU-länder

Vitryssland fastställer importkvoter för vissa livsmedel och jordbruksprodukter genom beslut nr 700 av Vitrysslands ministerråd av den 6 december 2021. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022 och ska fortsätta att gälla under en period av sex månader.

Beslutet kräver en ansökan om kvot för export av kött och mejeriprodukter och vissa växtprodukter från EU-länder till Vitryssland. För mer information kontakta: euraasia@ruokavirasto.fi.

Godkännande som exportanläggning

Om du vill exportera levande djur, livsmedel eller foder av animaliskt ursprung till Vitryssland ska ditt företag i regel vara med i Livsmedelsverkets exporttillsynssystem och exportanläggningar ska godkännas för export.

En livsmedelsanläggning som godkänts för export till Vitryssland eller som ansöker om ett sådant godkännande ska följa de avtal, författningar och anvisningar som hänför sig till verksamheten i anläggningen. Sätt dig också in i EU-kommissionens sammanställning av kraven på export till länder inom Eurasiska ekonomiska unionen.

De finländska anläggningarna som godkänts för export finns på Rosselkhoznadzors webbplats (EN RU) eller på Vitrysslands jordbruksministeriums webbplats (RU).

Intyg som krävs vid export

Vid export till Vitryssland kan du använda Eurasiska ekonomiska unionens allmänna djurhälsointyg (FORMA-intyg). För att få ett intyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. 

Eurasiska ekonomiska unionens allmänna intygsmodeller finner du på ryska också på Eurasiska ekonomiska unionens kommissions webbplats. Om du vill börja använda ett nytt allmänt intyg för Eurasiska ekonomiska unionen, kontakta euraasia@ruokavirasto.fi. 

Vitryssland använder sig av ett förhandsanmälningsförfarande i fråga om djurhälsointyg som gäller exportpartier av animaliskt ursprung. Den officiella veterinären anmäler djurhälsointyg han/hon beviljat vidare till de vitryska myndigheterna och som en kopia till Livsmedelsverket. Förhandsanmälningsförfarandet kräver inga åtgärder från exportörens sida.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2021