Nordmakedonien

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Nordmakedonien. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Nordmakedonien har på senare år exporterats bl.a. fjäderfäkött och safter.

Ta del av kraven på export till Nordmakedonien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Sammansatta produkter och biprodukter

Finland och Nordmakedonien har inte överenskommit om några djurhälsointygsmodeller som ska användas vid export. I Livsmedelsverket finns ändå bland annat intygsmodeller för export av sammansatta produkter och biprodukter till Nordmakedonien. Mer information om intygsmodellerna: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021