Nordmakedonien

Från Finland till Nordmakedonien har på senare år exporterats bl.a. fjäderfäkött och safter.

Ta del av kraven på export till Nordmakedonien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Sammansatta produkter och biprodukter

Finland och Nordmakedonien har inte överenskommit om några veterinärintygsmodeller som ska användas vid export. I Livsmedelsverket finns ändå bland annat intygsmodeller för export av sammansatta produkter och biprodukter till Nordmakedonien. Mer information om intygsmodellerna: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2020