Schweiz

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Schweiz. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Schweiz har på senare år exporterats bl.a. havre, mjölkprodukter, vegetabiliskt fetter och fodermedel.

Ta del av kraven på export till Schweiz med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

EU och Schweiz har slutit ett avtal om handeln med jordbruksprodukter. Export till Schweiz betraktas till stor del som handel på den inre marknaden och vid den schweiziska gränsen utförs inte någon veterinär gränskontroll för produkter av animaliskt ursprung.

Säkerställ ändå alltid före export om det i mottagarlandet finns lagstiftning som gäller din produkt. Information om exportkraven finner du i den schweiziska myndighetens webbtjänst

Myndigheter som hänför sig till export

Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO)

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021