Turkiet

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Turkiet. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Turkiet har på senare år exporterats bl.a. fodermedel och alkoholdrycker. 

Ta del av kraven på export till Turkiet med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Turkiet har inte förutsatt något landgodkännande av Finland eller krävt att finska exportanläggningar separat ska registreras för att export ska vara möjlig. Intygen som krävs vid export kan ändå undertecknas endast av sådana tillsynsmyndigheter, som har levererat prover på underteckningar och stämplar till de turkiska myndigheterna. Mer information om proverna på underteckningar och stämplar: eurooppa@ruokavirasto.fi

Animaliska livsmedel

De turkiska myndigheterna kräver  inloggning i ett elektroniskt förhandsanmälningssystem av dem som importerar djur och animaliska produkter. 

Vid export av livsmedel av animaliskt ursprung till Turkiet används djurhälsointyg som finns på turkiska jordbruksministeriets webbplats. I intygen finner du villkoren för export av produkter.

“İthalat” betyder import. På sidan Import väljer du punkten “Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sağlık Sertifikaları (İthalat)”, där du finner intygen som ska användas vid export till Turkiet.

  • Intyg som enligt överenskommelse ska användas vid export från EU-länder till Turkiet: ” AVRUPA BİRLİĞİ”
  • Intyg som kan användas vid export från vilket som helst land till Turkiet: ” TÜM ÜLKELER”

Då gelatinkapslar av animaliskt ursprung exporteras till Turkiet, ska de åtföljas av en extra försäkran. Mer information: eurooppa@ruokavirasto.fi

Under COVID-19-pandemin accepterar Turkiet exportintyg för animaliska livsmedel via e-post till 30.7.2020

Det är möjligt att lämna in djurhälsointyg elektroniskt om:

  • livsmedelsimportören presenterar originalcertifikaten inom tre månader efter ansökan om import och
  • exportlandets tillsynsmyndighet skickar det skannade ursprungliga djurhälsointyg i färg till e-postadressen hayvansalurunithalat@tarimorman.gov.tr ​​och till den lokala myndigheten. E-postadresserna till de lokala myndigheterna i Turkiet får du från Livsmedelsverket: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Vegetabiliska livsmedel

Då ditt företag exporterar vegetabiliska livsmedel eller livsmedelstillsatser till Turkiet måste partiet åtföljas av ett exportintyg. I intyget som Finland och Turkiet överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären eller hälsovårdsinspektören som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären eller hälsovårdsinspektören som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. 

Turkiet accepterar exportintyg via e-post för vegetabiliska livsmedel och foder under COVID-19-pandemin

Det signerade officiella exportintyget kan skickas som ett skannat dokument via e-post till den lokala myndigheten som ansvarar för officiella kontroller i Turkiet.

Användning av elektroniska intyg är frivillig och kommer att vara möjlig under COVID-19-pandemin. Det signerade officiella exportintyget kan även skickas med sändningen som vanligt.

E-postadresserna har formen: xx.gidayem@tarimorman.gov.tr. XX är den lokala myndighetens ID, till exempel ID: n för Istanbul lokal myndighet är 34 (34.gidayem@tarimorman.gov.tr). Fråga ID för andra lokala myndigheter: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Foder

Då ditt företag exporterar vegetabiliska foder till Turkiet måste partiet åtföljas av ett exportintyg. I intyget som Finland och Turkiet överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från Livsmedelsverkets foderkontrollen.

Turkiet accepterar exportintyg via e-post för vegetabiliska foder under COVID-19-pandemin. Mer information eurooppa@ruokavirasto.fi.

Turkiet accepterar exportintyg via e-post för vegetabiliska livsmedel och foder under COVID-19-pandemin

Det signerade officiella exportintyget kan skickas som ett skannat dokument via e-post till den lokala myndigheten som ansvarar för officiella kontroller i Turkiet.

Användning av elektroniska intyg är frivillig och kommer att vara möjlig under COVID-19-pandemin. Det signerade officiella exportintyget kan även skickas med sändningen som vanligt.

E-postadresserna har formen: xx.gidayem@tarimorman.gov.tr. XX är den lokala myndighetens ID, till exempel ID: n för Istanbul lokal myndighet är 34 (34.gidayem@tarimorman.gov.tr). Fråga ID för andra lokala myndigheter: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Tilläggskrav under COVID-19-pandemin för animaliska produkter avsedda för djurfoder

Animaliska produkter som importeras för djurfoder måste värmebehandlas vid en temperatur av 70 °C under minst 30 minuter. Kravet gäller under COVID-19-pandemin. Undantag för produkter, som används för utfodring av vattenlevande djur. Mer information: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2022