Mellanöstern

GCC-länderna förenhetligar sina standarder som gäller livsmedelsimport

Till GCC- dvs. Gulf Cooperation Council-länderna hör Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien. Det var meningen att vägledningen Guide For Control On Imported Foods som fastställer standarderna för GCC-ländernas livsmedelsimport skulle ha trätt i kraft i alla GCC-länder 1.10.2017.

Qatar tog vägledningen i bruk helt som planerat. Bahrain och Kuwait har meddelat att de tillsvidare inte verkställer vägledningen. För Förenade Arabemiratens, Omans och Saudiarabiens del väntar vi ännu på information om när vägledningen tas i bruk. Förenade Arabemiraten har uppgett att man inte kommer att ha bråttom med övergången till den nya vägledningen.

I vägledningen ingår intygsmodeller (bilaga 2) och tekniska krav och standarder för olika produkter (bilaga 4). Av bilaga 5 framgår vilka produkter som utöver ett exportintyg också kräver ett halalintyg (modeller i bilaga 3).

I vägledningen finns information om följande livsmedelskategorier:

  • honung
  • bearbetade livsmedel
  • fiskeriprodukter
  • växter och vegetabiliska produkter
  • sorterade livsmedel (bl.a. kryddor, torkad frukt, såser, te, kaffe, flingor, vegetabiliska oljor)
  • kött och köttberedningar
  • mjölk och mjölkprodukter
  • ägg och äggberedningar

Intygsvillkoren kan inte ändras. Intygsmodellerna ska alltid låtas godkännas i förväg i varje enskilt GCC-land. I Finland är det Livsmedelsverket som utarbetar intygsmodellerna och jord- och skogsbruksministeriet låter godkänna dem i mottagarlandet.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020