Georgien

Från Finland till Georgien har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter och alkoholdrycker. 

Ta del av kraven på export till Georgien med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

Kött och köttprodukter

Då ditt företag exporterar kött eller köttprodukter till Georgien måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intygen som Finland och Georgien bilateralt överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. I villkoren nämns bland annat att köttet som exporteras ska komma från ett djur som fötts, uppfötts och slaktats i Finland. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Georgien. Finland och Georgien har inte någon officiellt överenskommen veterinärintygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt veterinärintyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020