Brexit för med sig nya krav för exportörer angående registrering och intyg i början av 2021

21. december 2020

De första ändringarna i exporten till Storbritannien börjar gälla från och med 1.1.2021.Till exempel blir det ändringar i kravet på sundhetscertifikat för växter och växtprodukter samt i kravet på veterinärintyg för fiskprodukter, biprodukter, levande djur och könsceller. Storbritannien publicerar veterinärintyg på UK:s webbplats allt eftersom de blir färdiga.

Ändringar i gränskontroller vid export av livsmedel börjar i huvudsak gälla i början av april 2021.

Anmäl dig till exportörsregistret om du exporterar djur eller animaliska produkter

I och med Brexit utökas kravet på att anmäla sig till det av Livsmedelsverket upprätthållna exportörsregistret att gälla även vid export till Storbritannien. Om du exporterar djur eller animaliska produkter i kommersiellt syfte anmäl dig med en elektronisk anmälningsblankett. Registreringen gäller i tre år från anmälningsdagen.

Följ situationen och läs mer på vår Storbritannien-webbsida.
Mer information om exportörsregistret och en länk till anmälningsblanketten finns på: ruokavirasto.fi/sv/export/register.