Djur och animaliska produkter

Importkraven på djur varierar enligt djurart och ursprungsland.

Vanligtvis gäller andra importkrav vid import av djur från andra EU-länder (=handel på den inre marknaden) än vid import från länder utanför EU. Även ursprungslandets djursjukdomssituation inverkar på importkraven. När en djursjukdom bryter ut kan importkraven ändras snabbt.

Exportbestämmelserna hör alltid under lagstiftningen i destinationslandet. Om du tar ditt husdjur med på en resa får du information om kraven angående export vid destinationslandets ambassad eller de veterinära myndigheterna.

För djur som importeras från länder utanför EU (med vissa undantag) bör alltid en veterinär gränskontroll genomföras.

Sådana sällskapsdjur som ägs av en enskild person och som medföljer ägaren och som inte är avsedda för försäljning, förmedling eller överlåtelse på något annat motsvarande sätt, får importeras från tredje land via godkända kontrollplatser i Finland utsedda för import av sällskapsdjur, men utan någon veterinär gränskontroll.  Undantaget gäller endast följande djurarter: hundar och katter; illrar och frettar; gnagare och kaniner; kräldjur; groddjur, samt tropiska fiskar och blötdjur som hålls i akvarium.

I detta moment avsedda hundar, katter, illrar och frettar får införas från tredje land, utom från Schweiz, Island, Andorra, Kroatien, Monaco, San Marino, Vatikanen och Liechtenstein, till ett antal av högst fem djur åt gången.

(18014SEU)