Ytterligare information och material

Lagstiftning 

Rapporterna till Europeiska kommissionen

Länkar och material 

Ytterligare information:

Marko Lehtosalo

Överinspektör

Landsbygdsverket / Kontrollavdelningen

Adress: Opastinsilta 12 B, 2. krs, 00520 Helsinki

Tfn 0295 204 608, 040 189 1891

E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi

 

Shingo Masuda

Skogsexpert 

Landsbygdsverket / Marknadsstödsavdelningen

Adress: Opastinsilta 12 B, 2. krs, 00520 Helsinki

Tfn 0295 204 678, 050 435 3063

E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi

 

Juha Riippi

Överinspektör

Landsbygdsverket / Kontrollavdelningen

PB 405, 60101 Seinäjoki

Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki

Tfn 0295 204 925, 050 326 0816

E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi

 

Broschyrer 

Informationsinslag (på finska) om FLEGT 7.10.2015 i Böle

Landsbygdsverket (Mavi) arrangerade ett informationsinslag om systemet med FLEGT-licenser i Böle 7.10.2015. Målgrupperna var bl.a. företag som importerar träbaserade produkter och företagens intresseorganisationer, speditionsfirmor samt påverkare inom skogs- och miljöpolitik.  

Informationsinslag (på finska) om EUTR 24.5.2016

Informationsinslag (på finska) om EUTR 16.5.2018

 

Mer info kan begäras på adressen tuovi(at)mavi.fi

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2020