Flexibilitet ur företagarens synvinkel

 • särskilt avsett för småskalig verksamhet och traditionella produktionssätt
 • då riskvärderingen är omsorgsfull och riskerna i produktionen är väl kända kan kraven ofta minskas
 • i de nationella författningarna och i anvisningarna från Evira har man beskrivit i vilka situationer kraven är mindre än vanligt

 

Företagaren bör vara aktiv

 • Företagaren planerar själv sitt förfaringssätt
 • Företagaren föreslår det planerande förfarandet för den lokala övervakaren
 • Övervakaren utvärderar om riskerna kan kontrolleras på det sätt som företagaren föreslår
 • Om övervakaren konstaterar att riskhanteringen är tillräcklig, kan det nya förfaringssättet godkännas

Exempel på flexibilitet som beviljats för små anläggningar

 • Tidsmässig åtskillnad av verksamheter i småskaliga anläggningar
Exempel 1: Man kan förpacka produkter i produktionsutrymmet, om utrymmet rengörs före förpackandet och produkterna tas till kylen för nedkylning. Utrymmet rengörs åter efter packandet.
Exempel 2: Förpackningsutrymmet kan användas som försäljningsutrymme.
 
 • WC- och socialutrymmen belägna utanför anläggningen eller annan toalett än vattenklosett
Exempel 1: I små anläggningar kan man använda en toalett som finns i ett bostadshus på samma tomt.
Exempel 2: I vissa fall är torrklosett eller kemikalisk klosett tillåten i stället för WC.
 
 • Trä som material för ytor och redskap i små anläggningar
Exempel 1: Traditionella ostformar och underlägg. Enbart lämpliga träslag kan användas och slitage ska kollas upp regelbundet. De lämpligaste träslag är asp och björk.
Exempel 2: Fönster och dörrkarmar kan vara av trä om de ursprungligen varit sådana, om de underhålls och de har målats eller lackats så att de kan rengöras.

 

 • Antal delprov som givits i mikrobkriterieförordningen skall betraktas som ett minimikrav, alltså 5 delprov måste tas samtidigt

Exempel: 5 enskilda prov av produktionen kan tas under en veckas tid i stället för 5 prov under en och samma dag.

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2019