Inrikes transport av livsmedel

Transportverksamhet med livsmedel ska i Finland anmälas  som livsmedelslokal med stöd av livsmedelslagen. Transporten kan också ingå i godkännandet av avsändande eller mottagande livsmedelslokals anmälen. Vid transporterna ska man efterfölja planen för egenkontroll som har upskattas av kommunens livsmedelstillsynsmyndighet

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2019