Bulktransporter av livsmedel

I transportmateriel som används för bulktransport av livsmedel får endast livsmedel transporteras. Dessutom lämpar sig materialet och den tekniska strukturen på transportbehållare för granulat eller pulver sällan för transport av flytande livsmedel.

En företagare i transportbranschen ansvarar för att livsmedlen transporteras med ändamålsenlig utrustning:

  • utrustnings skick och renhet motsvarar kraven
  • behållarnas material och tekniska konstruktionens är lämplig för bulktransporter av livsmedel.

Företagaren ska vid behov påvisa att behållaren är lämpad för transport av livsmedel. Företagaren ska informera tillsynsmyndigheten om vad behållaren har använts till tidigare och om reparationer och/eller rengöringar av behållaren.

Bulktransporter av medel som förbättrar livsmedel

I livsmedelslagstiftningen jämställs medel som förbättrar livsmedel (t.ex.tillsatser och aromämnen) som används vid livsmedelsframställning med livsmedel. Även om ämnena i fråga hör till livsmedelskedjan, kan de vara giftiga i form av koncentrerade produkter och transporter i bulkbehållare för livsmedel ska noggrant övervägas. Endast transportmedel vars konstruktioner och material är lämpade för verksamheten och som kan rengöras effektivt kan användas till denna verksamhet.

Motsvarande transporter som kan jämställas med livsmedelstransporter är andra säkra produkter som uppstår under bearbetningsprocessen av livsmedel än livsmedelstransporter. Sådana jämställbara produkter är exempelvis melass som uppstår vid raffinering av socker, stärkelse som har producerats för annan användning än som livsmedel eller tekniskt kasein som har framställts av mjölk och är avsett för industriellt bruk. Även transport av dessa jämställbara produkter ska beaktas vid anmälän av transportverksamhet som livsmedelslokal.

Sammandrag

Behållare som används vid livsmedelstransporter är avsedda endast för transport av livsmedel. Företagare inom transportbranschen som utövar transportverksamhet av livsmedel ska efterfölja kraven i den Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen. Transporter får inte orsaka en hygienisk risk för livsmedlet. Företagarna i transportbranschen ansvarar för att livsmedlen transporteras med ändamålsenlig utrustning med behållare vars strukturer och material är lämpade för transport av livsmedlen i fråga och för att rengöringen sköts.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019