Evira blir Livsmedelsverket från och med början av år 2019

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhet överförs till Livsmedelsverket, som inrättas 1.1.2019. Livsmedelsverket bildas genom att slå samman Evira, Landsbygdsverket och en del av serviceenheterna för informationsteknik vid Lantmäteriverket.

Livsmedelsverket fortsätter Eviras nuvarande verksamhet i sin helhet. Laboratorieverksamheten och referenslaboratorierna, Eviras tillsyn och handledning och bl.a. godkännandet av laboratorier fortsätter som uppgifter som ankommer på Livsmedelsverket. Verket ärver användningen och utbetalningen av medel i jordbruksstöd- och landsbygdsfonderna av Landsbygdsverket.

Sammanlagt ungefär tusen personer börjar arbeta vid det nya ämbetsverket. Verkets huvudverksamhetsställe är Seinäjoki och verksamheten fortsätter vid nuvarande verksamhetsställen.

Livsmedelsverket syns från och med början av året i synnerhet i de nya kontaktuppgifterna och på webbplatsen livsmedelsverket.fi.  De meddelanden som sänts till nuvarande e-postadresser styrs till en början till de nya e-postadresserna och besökare av Eviras webbplats styrs till Livsmedelsverkets webbplats.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.7.2019