Ändringar i EU-referenslaboratorierna: Tungmetallanalys och typföreningar

EU-referenslaboratoriet CEFAO:s verksamhet upphör i Rom 31.12.2018 och överförs från början av år 2019 till Danmark till EURL-MN. Två referenslaboratorier har verkat inom tungmetallområdet: i Rom inom området för livsmedel av animaliskt ursprung (EURL-CEFAO) och i Belgien inom området för icke-animaliska livsmedel och foder och vild fisk (EURL-HM). Romlaboratoriet, ISS (= Istituto Superiore di Sanita), har verkat som EU-RL i 25 år och en viktig uppgift har varit att ordna referensomgångar (PT).

EURL-HM = EURL for Heavy Metals in Food (of non-animal origin, Feed and wild caught fish) verkade åren 2006–2017 i Belgien och från och med början av år 2018 har det flyttat till  Danmark till DTU.

Det nya EURL:s (EURL-MN = EURL for metals and nitrogenous compounds) verksamhet omfattar förutom tungmetaller typföreningar (nitrat, nitrit, melamin, urea…). Fler grundämnen kommer att läggas till, i fortsättningen ligger fokus inte enbart på tungmetaller, bl.a. jod och selen är med.

Närmare uppgifter: Specialforskare Eija-Riitta Venälainen, tfn 050 434 8378, eija-riitta.venalainen@ruokavirasto.fi

EU-referenslaboratoriernas årsmöten

 

Sidan har senast uppdaterats 1.8.2019