Fördröjningar i undersökningar angående diagnostik av djursjukdomar

10. juni 2024

Livsmedelsverkets samarbetsförhandlingar för att balansera verkets ekonomi slutfördes den 23.5.2024. För att uppnå anpassningsmålet för sin ekonomi och verksamhet blir Livsmedelsverket tvungen att säga upp och permittera personal samt avstå från rekryteringar av lediga tjänster.

Besparingarna påverkar även Livsmedelsverkets serviceförmåga vid laboratorier som undersöker djursjukdomar. Vi försöker betjäna våra kunder så bra som möjligt, men det kan förekomma fördröjningar av undersökningsresultaten under resten av året.

Nyhet angående Livsmedelsverkets samarbetsförhandlingar

Information angående försändning av djurprover

Instruktioner angående packning av djurprovet