Sändningen av prover till Livsmedelsverket ändras den 1 september 2023

29. augusti 2023

Leverans av prover till Livsmedelsverkets verksamhetsställen med Matkahuoltos Expresspaket upphör den 31 augusti 2023. Bakgrunden till förändringen är förnyelser som sker i Matkahuoltos Expresspaket-transporter.

Postis expressförsändelser (expressbrev, expresspaket och expressprovsvarsförsändelse) ersätter en del av Matkahuoltos transportsätt som användes tidigare. Animaliska prover, såsom blod- och organprover, kan i fortsättningen skickas via Posti.

Hela djur kan man leverera till Livsmedelsverkets verksamhetsställen och kylrum själv, eller beställa transport av ett kommersiellt transportbolag. Innan hela djur skickas in ska man alltid först kontakta Livsmedelsverket. Livsmedelsverket betalar transportkostnaderna för separat överenskomna uppföljningsprover och prover vid misstänkt djursjukdom som skickats via en tjänsteveterinär.

Prover av annat än animaliskt ursprung skickas i fortsättningen till Livsmedelsverket antingen via Posti eller som företagspaket via Matkahuolto. Livsmedelsverket utreder aktivt nya sätt att skicka prover. Information om eventuella ändringar i anvisningarna kommer att ges i slutet av året.

Livsmedelsverket ber alla kunder, även tillsynsmyndigheterna, att kontrollera de provspecifika uppdaterade anvisningarna om sändningssätten på verkets webbplats.

Närmare anvisningar om sändning av djurprover på vår webbplats:

Förpackning och märkning av djurprover:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/forpackningsanvisningar/

Anvisningar och adresser för sändning av djurprover: https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/sandningsanvisningar-och-adresser/

Sändning av vilda djur för undersökning:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/vilda-djur/