Certifikat för överföringstjänsten för analysuppgifter förnyas i fortsättningen utan ny ansökan

Godkända laboratorier som erbjuder analystjänster (vatten och livsmedel) för övervakningsenheter inom miljöhälsovård kan lämna in information om prover elektroniskt i det gemensamma övervakningsdatasystemet VATI som används av övervakningsenheterna inom miljöhälsovård. För detta behöver laboratoriet ett certifikat som beviljas av Livsmedelsverket, för att identifiera sig för VATI:s gränssnitt som fungerar som överföringstjänst för analysuppgifter. För att testa överföringen av information kan laboratoriet eller dess tjänsteleverantör ansöka om ett separat certifikat för tjänstens testmiljö. 

Livsmedelsverket har uppdaterat ansökningsblanketten och ansökningsprocessen för laboratorier och systemleverantörer. Den nya ansökningsblanketten finns på Livsmedelsverkets webbplats och används i regel endast för att ansöka om ett helt nytt certifikat. På blanketten kan man även uppge ändringar i uppgifterna för giltiga certifikat.

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/tulosten-sahkoinen-tiedonsiirto/

Certifikatet som beviljas av Livsmedelsverket för överföringstjänsten för analysuppgifter är giltigt i två (2) år, det samma gäller certifikatet som beviljas för testmiljön. Livsmedelsverket förnyar i fortsättningen alla certifikat samtidigt med ungefär två års mellanrum. Laboratoriet behöver alltså inte längre själv ansöka om ett nytt certifikat för att ersätta det föråldrade certifikatet. I samband med förnyelsen av certifikatet ber Livsmedelsverket innehavare av giltiga certifikat om uppgifter som behövs för att förnya certifikatet.


Mer information

Ansvarig för IT-tjänster Jari Lappalainen, Livsmedelsverket, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi, tfn +358 40 846 7317

 Sidan har senast uppdaterats 13.3.2020