Tillsynsobjektets objektskod tillsammans med försändelserna av bakteriestammar till Livsmedelsverket

I Vati är objektkoden en identifikationsuppgift som identifierar tillsynsobjektet (aktör, verksamhetsställe, verksamhet). Koden har ofta 6 siffror. Kom ihåg att alltid anteckna koden för målverksamheten på remissen som skickas till Livsmedelsverket tillsammans med stammen. I remissen finns en egen plats för objektkoden. De senaste remisserna finns på Livsmedelsverkets webbplats:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/laboratorieundersokningar/undersokningar-om-livsmedel/mikrobiologiska-undersokningar/

En objektkod som kopplats till resultat som skickats via Vatis gränssnitt underlättar sökningen av analysuppgifter i Vati och förenklar betydligt utredningen av felsituationer. Därför önskar vi att man även i de lokala laboratorierna lägger till en egen plats för objektkoden på undersökningsremisserna avsedda för myndigheter och skickar informationen till Vati tillsammans med resultaten. Livsmedelsverket har också påmint övervakarna om att skicka remissens objektkod tillsammans med remissen till laboratoriet.

Mer information: Taija Rissanen, Livsmedelsverket, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 16.3.2023