Pikantti-arbetsyta för utsedda laboratorier och myndigheter

17. juni 2024

Livsmedelsverket har tagit i bruk Pikantti-arbetsytan som är avsedd för utsedda och godkända laboratorier. Arbetsytan är en gemensam informationskanal för godkända laboratorier och myndigheter som har anknytning till deras verksamhet. Arbetsytan finns på Livsmedelsverkets extranät Pikantti och för att använda den behövs personliga användarrättigheter. 

På arbetsytan har man för laboratorier och tillsynsmyndigheter sammanställt bland annat Livsmedelsverkets provremisser, anvisningar om provtagning och undersökningsmetoder samt information om utbildningar, jämförelsemätningar och internationell verksamhet. Utbildningsmaterial för laboratorier publiceras i fortsättningen huvudsakligen i arbetsytan och inte längre på Livsmedelsverkets externa webbplats.

Personalen vid godkända laboratorier kan ansöka om rätt att använda Pikantti-arbetsytan hos Livsmedelsverket (länk nedan). Öppna registreringsblanketten och fyll i uppgifterna: 

1. Grundläggande uppgifter/Perustiedot*

Organisationens och personens uppgifter 

2. Användargrupp(er)/Käyttäjäryhmä(t) *

Välj: Annan medlem i projektet eller samarbetsgruppen/Muu projektin tai yhteistyöryhmän jäsen

3. Anställningsförhållandet eller fullmakten är/Palvelussuhde tai valtuutus *

Anställningsförhållandets typ och längd

4. Mer information/Lisätietoja *

Kontaktperson vid Livsmedelsverket: Taija Rissanen

Arbetsytans namn:  Laboratoriotoiminta ja viranomaisnäytteet

OBS! Användare av Pikanttis Vati-analyysitietojen siirtopalvelu -arbetsyta har också rätt att använda laboratoriernas arbetsyta och man kan logga in genast. 

Läs mer i Pikantti och ansök om användarrättigheter på Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/pikantti-extranat/

När du har fått användarrättigheter loggar du in på laboratoriernas arbetsyta på adressen https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/LABRAT